'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'

Tag: verlossing

Karma… of?

We zijn in India geweest, een prachtig land! Vol tegenstellingen en extremen. Je ziet heel arme mensen op een vuilnisbelt leven en anderen leven in weelde. Er zijn prachtige monumenten en de veelkleurigheid van kleding, voedsel, culturen, lijken allemaal samen te vloeien in India. India is een bakermat waarin alles wat je op de wereld kunt vinden, samenkomt: wijsheid, armoede, schoonheid, een rijke geschiedenis een land waarin alle religies hun weg zoeken en het Hindoeïsme de staatsgodsdienst is.

In India heb ik ook berusting gezien omdat mensen geloven in
de wet van Karma (oorzaak en gevolg), je bent arm geboren, dit komt mogelijk
door een vorig leven waarin jij iets verkeerd hebt gedaan. Dit accepteer je
want het is nu eenmaal zo. Hierdoor blijven heel veel mensen opgesloten in een
leven van armoede, ziekte, afwijzing en honger. Anderen, die puissant rijk zijn, denken op hun manier dat ze het wel heel goed gedaan moeten hebben in vorige levens en dit dus verdiend hebben. Zo leven arm en rijk naast elkaar. Wat niet wil zeggen dat de rijken geen poot uitsteken naar de armen. Maar de cyclus van
reïncarnatie en karma wordt hiermee niet doorbroken.

In het jodendom zie je hetzelfde, in de tijd van Jezus leefden heel veel zieken of marginalen aan de rand van de maatschappij. Volgens de joodse reinheidswetten hadden deze mensen ook geen plek in de maatschappij omdat ze ritueel ‘onrein’ waren. Ze mochten de tempel niet in, melaatsen woonden op eenzame plekken buiten de stad.  Jezus doorbrak dit helemaal en ging juist naar de mensen die door de maatschappij waren uitgekotst zoals hoeren en belastinginners die in dienst stonden van de Romeinen …
Hij herstelde hun menselijke waardigheid door hun uit te nodigen zich te bekeren en een nieuw leven te beginnen. Ook genas hij zieken die al jaren onder een ziekte of kwaal gebukt gingen. Jezus was revolutionair. Een jood die zijn eigen godsdienst durfde te bekritiseren en de joodse traditie afstofte om de liefde van God weer zichtbaar te maken.

In onze westerse maatschappij hoor je mensen ook weleens zeggen: ‘Ik geloof in
karma’, vaak heeft dit te maken dat iemand graag wil zien dat een ander zijn ‘verdiende’ loon krijgt. Je hebt een zak van een baas gehad en je hoopt dat zijn karma is dat hij zelf een keer op zijn bek gaat. Of de buurvrouw die altijd haar muziek een tandje harder zet, haar karma zou moeten zijn dat ze zelf een keer knettergek wordt van lawaai. Hoe dan ook: de wet van karma wordt in ons Westen nogal eens benut om onderhuidse boosheid te ventileren.

In de Bijbel staat ook ‘wat je zaait, zul je oogsten’, met andere woorden: alles wat je doet, heeft gevolgen. Maar dan komt Jezus die spreekt over liefde en vergeving, dat die altijd leading moeten zijn. Geen zoetsappige, wegkijkende liefde maar wel een
liefde die bereid is om het verleden los te laten en verder te gaan, een liefde
die boeien verbreekt, vergeving en goddelijke genezing schenkt. Op die manier
hoeft ‘karma’ ons en anderen niet meer gevangen te houden.

Gebed voor redding

Er zijn altijd mensen om ons heen, in onze familie – of vriendenkring, die nog niet de liefde van God bewust kennen. Wil dit zeggen dat ze slecht zijn? Wil dit zeggen dat ze niet aardig zijn? Wil dit zeggen dat ze niet goed bezig zijn? Dat weet alleen God.

We weten veel wel en toch ook niet van elkaar. Een mens kent eigenlijk het best zijn eigen hart en ziel. En veel mensen klagen zichzelf aan. Ze gaan jaar in en jaar uit gebukt onder fouten uit het verleden, beschuldigingen uit het verleden en ervaren geen verlossing. Soms gaan mensen in therapie of worden op een andere manier opgelapt, anderen grijpen naar de fles, seks, drugs of gaan veel eten, weer anderen storten zich in hun werk of gaan fanatiek sporten om maar niet die innerlijke stem te horen die aanklaagt, beschuldigt …

Er is ook een aanklager die we niet zien, het is de Aanklager, de tegenstander van God en de Bijbel zegt dat hij rond gaat als een brullende leeuw om alles om zich heen te verscheuren, te vernietigen en als je om je heen kijkt, zie je dat dit aardig lukt: oorlogen, mensen die in een bepaalde verslaving gevangen blijven, onverklaarbare haat, conflicten die nooit lijken te eindigen …

Mensen die Jezus hebben aangenomen, kunnen niet meer (effectief) belaagd worden door deze aanklager. Jezus heeft het kwaad overwonnen aan het kruis, ook al zijn veel gelovigen zich dat niet altijd bewust, de duivel is niet sterker dan God en wij kunnen deze aanklager met een beroep op het bloed van Jezus, weg jagen. Jezus heeft hem overwonnen aan het kruis met zijn kostbare bloed. Dit is heel moeilijk te bevatten, het is dwaasheid voor de wereld, maar een diepe waarheid voor wie de ogen zijn opengegaan voor de realiteit van redding en eeuwig leven, het ingaan van het Koninkrijk van God, wat onder ons is. God is een Levende God die altijd aanwezig is en ons roept, waar we ook zijn en wie we ook zijn. Hij trekt ons naar het kruis van de Verlossing.

Het is daarbij wel belangrijk te realiseren dat we de aanklager geen munitie geven om ons aan te klagen, daarom is het belangrijk om elke dag (indien nodig) onze zonden te belijden tegenover God en vergeving te vragen maar ook dat we zelf bereid zijn te vergeven die tegen ons hebben gezondigd. Anders krijgt de aanklager een voet tussen de deur. Niet beleden zonden of hardnekkige niet vergevingsgezindheid, kunnen een wig drijven in onze relatie met God en ons zelfs doen afdwalen. Een eerlijk, nederig en open hart, zijn daarom belangrijk. God vergeeft ons van harte en met grote genade en liefde als we oprecht berouw hebben en bereid zijn ook anderen te vergeven, dit laatste is niet altijd makkelijk maar het kan iemands leven volledig veranderen als de bereidheid tot vergeven, eindelijk wordt begrepen. Vergeven is eigenlijk loslaten zodat je weer verder kunt.

Ik las een prachtig boek van Benny Hinn, de bekende evangelist. Het Bloed. Hij gaat in op alle aspecten van het bloed van het Lam (Jezus). En wat dit allemaal voor een diepe betekenis heeft. Een aanrader dus.

Ook ben ik zo vrij geweest om dit onderstaande gebed voor je te destilleren uit het boek zodat je effectief kan bidden voor de redding van je dierbare. Het is een krachtig gebed waarmee je je dierbare vrijzet voor de aanraking van onze Lieve Heer. Want alleen onze Heer kan dit bewerkstelligen, niet een mens. Het is ons gebed, maar zijn besluit.

Gebed:

Ik weet dat mijn familielid/vriend (zeg zijn of haar naam) schuldig is omdat
hij/zij gezondigd heeft. Maar ik pleit vrijspraak op grond van het bloed van
Jezus. Mijn familielid/vriend is schuldig. Ik vecht de waarheid omtrent zijn of
haar zondige verleden niet aan. Niettemin heeft Christus de prijs betaald voor
deze zonden. Het vonnis kwam op Hem aan het kruis. Op grond van het bloed van
Christus, vraag ik U om mijn familielid/vriend (zeg zijn of haar naam) te bevrijden van de macht van de zonde en de macht van de beschuldigingen van de duivel.

Dank U Heer, Hallelujah! In Jezus Naam Amen!

Bron: Benny Hinn
uit Het Bloed

 

Jezus, Jood

Ik verbaas me erover dat heel veel mensen niet weten dat Jezus een Jood is. Door de dominante rol -en beeldvorming- van de Rooms-katholieke Kerk, is Jezus in de loop van de eeuwen een blanke, blauwogige man geworden die wijst naar zijn hart. Of hangt aan het kruis. Van de waarschijnlijk donkere haarkleur en – ogen, is niets meer terug te zien. Jezus is ‘beschaafd’ gemaakt voor de westerse wereld nadat de Romeinse keizer Constantijn in de vierde eeuw AD, tot bekering kwam en van het christendom een staatsgodsdienst maakte. Met alle pracht en praal die bij het Romeinse Rijk hoorden en waar de Rooms-katholieke Kerk het resultaat van is. Deze kerk heeft ook lange tijd de meest dominante rol gehad binnen het christendom, tot aan de Reformatie waarna het Protestantisme werd geboren.

De eerste volgelingen van Jezus waren joden, in het Evangelie staat hun verhaal opgetekend over zijn leven, lijden, sterven en opstanding. Omdat Jezus bij de nodige van zijn tijdgenoten -vooral de heersende, invloedrijke, priesterlijke klasse- niet populair was vanwege zijn confronterende en vernieuwende boodschap, werden hij en zijn boodschap steeds meer gemarginaliseerd, totdat die uiteindelijk loskwamen van het jodendom.

Niet-joodse volken namen de boodschap van Jezus wel aan en zo werd hij steeds meer een westers begrip (al heb je ook een Oosterse-Orthodoxe Kerk) waardoor zijn joodse roots min of meer naar de achtergrond verdwenen.

De geschiedenis van het joden – en christendom kent tragische momenten. De eerste joodse gelovigen werden op den duur niet meer gewenst door de joden die Jezus niet als Messias erkenden en veel van Jezus innercircle onder wie zijn broer Jacobus, die de eerste kerk van Jeruzalem leidde, zijn dan ook vermoord. Tevens waaierden veel joodse gelovigen uit naar andere landen toen de Tempel in het jaar 70 AD werd vernietigd door de Romeinen die de christenen eveneens vervolgden, Keizer Nero is een berucht voorbeeld hiervan. In de loop der eeuwen zijn veel joden weer vervolgd door christenen die hen verweten dat ze Jezus hebben gekruisigd … wat de verwijdering nog groter maakte.

Jezus is door veel mensen misbruikt voor politiek, oorlog en macht maar dit was uiteraard niet zijn boodschap.

Nu, in deze tijd, komen steeds meer joden erachter dat Jezus hun Messiach (Messias) is, dit zijn vaak heel ontroerende verhalen. Joden die dachten dat Jezus een katholiek was die hun haatte vanwege de kruisiging … En als ze dan het evangelie lezen dan zien ze een puur joods verhaal over een joodse man, de beloofde Messias die in het Oude Testament al werd aangekondigd in het boek Jesaja, hoofdstuk 53 en die van hun houdt …
{Er zijn ook veel joden die Jezus niet erkennen als de Messias, maar daar ga ik in dit stuk niet verder op in.}

Het feit dat joden, het volk waar Jezus uit voortkwam, hem leren kennen als een van hen, is een stap in de richting van verzoening en genezing van een geschiedenis met een duistere episodes waar nu eindelijk het licht op mag schijnen. Jezus krijgt eindelijk de erkenning die Hij verdient bij het volk waar hij uit voortkomt en voor wie hij een tijdloze boodschap heeft.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén