Er zijn altijd mensen om ons heen, in onze familie – of vriendenkring, die nog niet de liefde van God bewust kennen. Wil dit zeggen dat ze slecht zijn? Wil dit zeggen dat ze niet aardig zijn? Wil dit zeggen dat ze niet goed bezig zijn? Dat weet alleen God.

We weten veel wel en toch ook niet van elkaar. Een mens kent eigenlijk het best zijn eigen hart en ziel. En veel mensen klagen zichzelf aan. Ze gaan jaar in en jaar uit gebukt onder fouten uit het verleden, beschuldigingen uit het verleden en ervaren geen verlossing. Soms gaan mensen in therapie of worden op een andere manier opgelapt, anderen grijpen naar de fles, seks, drugs of gaan veel eten, weer anderen storten zich in hun werk of gaan fanatiek sporten om maar niet die innerlijke stem te horen die aanklaagt, beschuldigt …

Er is ook een aanklager die we niet zien, het is de Aanklager, de tegenstander van God en de Bijbel zegt dat hij rond gaat als een brullende leeuw om alles om zich heen te verscheuren, te vernietigen en als je om je heen kijkt, zie je dat dit aardig lukt: oorlogen, mensen die in een bepaalde verslaving gevangen blijven, onverklaarbare haat, conflicten die nooit lijken te eindigen …

Mensen die Jezus hebben aangenomen, kunnen niet meer (effectief) belaagd worden door deze aanklager. Jezus heeft het kwaad overwonnen aan het kruis, ook al zijn veel gelovigen zich dat niet altijd bewust, de duivel is niet sterker dan God en wij kunnen deze aanklager met een beroep op het bloed van Jezus, weg jagen. Jezus heeft hem overwonnen aan het kruis met zijn kostbare bloed. Dit is heel moeilijk te bevatten, het is dwaasheid voor de wereld, maar een diepe waarheid voor wie de ogen zijn opengegaan voor de realiteit van redding en eeuwig leven, het ingaan van het Koninkrijk van God, wat onder ons is. God is een Levende God die altijd aanwezig is en ons roept, waar we ook zijn en wie we ook zijn. Hij trekt ons naar het kruis van de Verlossing.

Het is daarbij wel belangrijk te realiseren dat we de aanklager geen munitie geven om ons aan te klagen, daarom is het belangrijk om elke dag (indien nodig) onze zonden te belijden tegenover God en vergeving te vragen maar ook dat we zelf bereid zijn te vergeven die tegen ons hebben gezondigd. Anders krijgt de aanklager een voet tussen de deur. Niet beleden zonden of hardnekkige niet vergevingsgezindheid, kunnen een wig drijven in onze relatie met God en ons zelfs doen afdwalen. Een eerlijk, nederig en open hart, zijn daarom belangrijk. God vergeeft ons van harte en met grote genade en liefde als we oprecht berouw hebben en bereid zijn ook anderen te vergeven, dit laatste is niet altijd makkelijk maar het kan iemands leven volledig veranderen als de bereidheid tot vergeven, eindelijk wordt begrepen. Vergeven is eigenlijk loslaten zodat je weer verder kunt.

Ik las een prachtig boek van Benny Hinn, de bekende evangelist. Het Bloed. Hij gaat in op alle aspecten van het bloed van het Lam (Jezus). En wat dit allemaal voor een diepe betekenis heeft. Een aanrader dus.

Ook ben ik zo vrij geweest om dit onderstaande gebed voor je te destilleren uit het boek zodat je effectief kan bidden voor de redding van je dierbare. Het is een krachtig gebed waarmee je je dierbare vrijzet voor de aanraking van onze Lieve Heer. Want alleen onze Heer kan dit bewerkstelligen, niet een mens. Het is ons gebed, maar zijn besluit.

Gebed:

Ik weet dat mijn familielid/vriend (zeg zijn of haar naam) schuldig is omdat
hij/zij gezondigd heeft. Maar ik pleit vrijspraak op grond van het bloed van
Jezus. Mijn familielid/vriend is schuldig. Ik vecht de waarheid omtrent zijn of
haar zondige verleden niet aan. Niettemin heeft Christus de prijs betaald voor
deze zonden. Het vonnis kwam op Hem aan het kruis. Op grond van het bloed van
Christus, vraag ik U om mijn familielid/vriend (zeg zijn of haar naam) te bevrijden van de macht van de zonde en de macht van de beschuldigingen van de duivel.

Dank U Heer, Hallelujah! In Jezus Naam Amen!

Bron: Benny Hinn
uit Het Bloed