Kathryn Kuhlman was een fenomeen in Amerika, in de jaren ’50 – ’70. Mensen vanuit de hele wereld kwamen naar haar toe. Ze werd krachtig gebruikt door de Heilige Geest en genas heel veel mensen door gebed en handoplegging in de naam van Jezus.

Haar handen werden door God ingezet om mensen te genezen, zelf gaf ze alle eer aan Jezus en ze benadrukte dat ze zonder de Heilige Geest, niets kon, ze was volledig afhankelijk van zijn leiding.

Ze was een opvallende verschijning, bepaald geen doorsnee vrouw om te zien en hoe ze zich presenteerde. Ze had een enorme impact op vele levens omdat God door haar het evangelie handen en voeten gaf.

Hieronder een prachtig getuigenis uit die jaren. Nog steeds is zij een fenomeen in de ogen van veel mensen, ze is al wat jaren geleden overleden. Haar nalatenschap is groot en indrukwekkend.