De komende periode staat weer in het teken van verkiezingen.
De grote en kleine partijen buitelen over elkaar heen om de gunst van de kiezer
te winnen. Er wordt niet geschuwd om te manipuleren, te verdraaien en met
modder te gooien om vervolgens toch weer bij elkaar te kruipen om een ‘coalitie’
te vormen.

Politiek hoort niet bij een mensen die zich religieus noemen. Sommige mensen vinden ‘religieus’ geen fijn woord, maar religie heeft niet meer
en niet minder als betekenis dat je verbonden bent met het Hogere, met God.

Jezus was een religieus mens, hij was geen politiek mens. Toch
zie je dat mensen die zich nu ‘christen’ noemen, zich inlaten met politiek en
alle uitwassen die daarbij horen zoals oorlog en nationalisme. Deze mensen, en
dat zijn er veel, vertrouwen niet alleen op de liefde en waarheid maar denken
dat een partijprogramma, de wereld gaat veranderen.
Ze zijn vergeten dat ze wel in de wereld zijn maar niet van deze wereld.

De wereld verandert niet door onderscheid te maken tussen
nationaliteiten, door dieren uit te buiten, oorlog te voeren, religieus fanatiek te zijn.

De wereld verandert door te erkennen dat een universeel mens,
een mens is die ondanks zijn achtergrond, niet geïdentificeerd is met die achtergrond. Niet met zijn land, niet met zijn familie, niet met zijn godsdienst, niet met zijn politiek. Wat betekent dat je met een open en onbevooroordeelde blik naar alles kunt kijken en niet alleen het kwaad bij een ander ziet, maar ook bij jezelf en dat je het goede niet alleen bij jouw familie, godsdienst of land ziet maar ook bij een andere familie, godsdienst of land.

Een universeel mens dient de liefde en zoekt de waarheid en kan ook het licht zien schijnen bij zijn naaste waar die ook woont en waar die ook vandaan komt. En dat kan de wereld veranderen.