Wat is BBD?
Biecht-Bekering-Doop

Je biecht al je fouten en gebreken op aan God: dit kan je hardop doen, je kan het vertellen aan degene die je doopt (en die zelf al gedoopt is) of je doet dit in je kamer en in alle rust aan God voordat je gedoopt wordt. Als je maar bereid bent om in alle nederigheid te erkennen dat je God nodig hebt en dat je zelf een beetje hebt lopen rotzooien in de marge, wees gerust: ieder mens doet dat en niemand is vrij van schuld. Heel veel mensen denken dat ze rechtvaardig zijn en dat ze geen God nodig hebben maar als we diep in ons hart kijken, weten we wel beter. Natuurlijk is het verhaal van ieder mens anders en kan je jezelf nooit met een ander vergelijken. Onze wereld heeft veel liefde nodig en God geeft die rijkelijk aan wie dat wil ontvangen zodat wij dit weer kunnen doorgeven.

Als je klaar bent met je biecht, keer je je bewust af van je oude leven, dat noem je ook ‘bekering’. Een leven misschien vol verkeerde vrienden, drugs, alcohol, leugens, diefstal, jaloezie, hebzucht, haat, eigendunk, discriminatie, agressie, luiheid, pesterijen, overspel, vraatzucht, snoepverslaving, astrologie, spiritisme, channeling en zo zijn er nog wel wat voorbeelden te noemen … Gooi je oude leven overboord: neem er afstand van. Je behoort God nu geheel toe en niet langer de wereld. Zoals Jezus zei: ‘Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.’

Dit alles is geen bepaald spel maar werkelijkheid, je wil een nieuw leven en dat kan.

Je zal bij de volgende en laatste stap je nieuwe leven ontvangen. Je zult een nieuwe geest krijgen, die verbonden is met God. Je bent niet langer een kind van de wereld maar van God. Het eeuwige leven behoort jou toe.

Bij de doop word je geheel schoongewassen van al je fouten. God vergeeft ons als we ook anderen bereid zijn te vergeven. Dit is iets wat je niet alleen hoeft te dragen: God geeft je de kracht om je eventuele haat of wrok naar anderen los te laten en te vergeven. Jij bent vergeven door God, geef dit door aan anderen. Het is vergeven  en vergeven worden. Iedere keer weer want we maken ons hele leven door situaties mee waarbij we hieraan herinnerd worden. En natuurlijk is dat ook niet altijd makkelijk. Maar bitterheid meeslepen is vele malen zwaarder dan dit loslaten en in de handen van God te leggen.

Je kan vervolgens gedoopt worden met een waterbesprenkeling uit bijvoorbeeld een flesje water of geheel ondergedompeld worden in een zwembad/rivier/zee of badkuip – de gehele onderdompeling onderging Jezus overigens ook – dit gebeurt in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Je hebt je oude leven nu afgelegd door de waterdoop en je bent een schoongewassen kind van God.

Welkom tot de wereld van God!

‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede,’ – Romeinen 8:28.

(Deze instant bekering* hoeft niet langer te duren dan 10 minuten! Je ontvangt een geheel nieuw leven door de werking van de Heilige geest!)

Wij zijn brengers van nieuw leven. Omdat we het nieuwe leven zelf van God hebben mogen ontvangen, door biecht, bekering en de doop! Wij bieden deze instant BBD aan, omdat vaak in de praktijk blijkt dat mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in een ander, nieuw leven en toch vastlopen: wel de ene stap zetten maar vervolgens niet de andere, en er zijn er drie!… Soms zit er teveel ruimte en tijd tussen de stappen en die obstakels nemen wij op deze manier weg. Overigens was de doop in de tijd van Jezus net zo eenvoudig: je bekeerde je en op hetzelfde moment werd je gedoopt. Het belangrijkste is dat je die stap zet in vol geloof en vertrouwen dat je nu een kind van God bent en een nieuw leven mag beginnen. Dat is een groot geschenk!

Jezus:
‘Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God.
Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden.
Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig.
En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen.
En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.’
(Lucas 8:11-15 HSV.)

* Voor meer info over de doop zie bij mijn stukje de Doop voor Dummies. En natuurlijk kan je alles nalezen in het Nieuwe testament. Dit kun je al voor een laag bedrag kopen in een moderne vertaling. Wil je je laten dopen? Wacht niet!