'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'

Tag: Bevrijding

Gebed voor redding

Er zijn altijd mensen om ons heen, in onze familie – of vriendenkring, die nog niet de liefde van God bewust kennen. Wil dit zeggen dat ze slecht zijn? Wil dit zeggen dat ze niet aardig zijn? Wil dit zeggen dat ze niet goed bezig zijn? Dat weet alleen God.

We weten veel wel en toch ook niet van elkaar. Een mens kent eigenlijk het best zijn eigen hart en ziel. En veel mensen klagen zichzelf aan. Ze gaan jaar in en jaar uit gebukt onder fouten uit het verleden, beschuldigingen uit het verleden en ervaren geen verlossing. Soms gaan mensen in therapie of worden op een andere manier opgelapt, anderen grijpen naar de fles, seks, drugs of gaan veel eten, weer anderen storten zich in hun werk of gaan fanatiek sporten om maar niet die innerlijke stem te horen die aanklaagt, beschuldigt …

Er is ook een aanklager die we niet zien, het is de Aanklager, de tegenstander van God en de Bijbel zegt dat hij rond gaat als een brullende leeuw om alles om zich heen te verscheuren, te vernietigen en als je om je heen kijkt, zie je dat dit aardig lukt: oorlogen, mensen die in een bepaalde verslaving gevangen blijven, onverklaarbare haat, conflicten die nooit lijken te eindigen …

Mensen die Jezus hebben aangenomen, kunnen niet meer (effectief) belaagd worden door deze aanklager. Jezus heeft het kwaad overwonnen aan het kruis, ook al zijn veel gelovigen zich dat niet altijd bewust, de duivel is niet sterker dan God en wij kunnen deze aanklager met een beroep op het bloed van Jezus, weg jagen. Jezus heeft hem overwonnen aan het kruis met zijn kostbare bloed. Dit is heel moeilijk te bevatten, het is dwaasheid voor de wereld, maar een diepe waarheid voor wie de ogen zijn opengegaan voor de realiteit van redding en eeuwig leven, het ingaan van het Koninkrijk van God, wat onder ons is. God is een Levende God die altijd aanwezig is en ons roept, waar we ook zijn en wie we ook zijn. Hij trekt ons naar het kruis van de Verlossing.

Het is daarbij wel belangrijk te realiseren dat we de aanklager geen munitie geven om ons aan te klagen, daarom is het belangrijk om elke dag (indien nodig) onze zonden te belijden tegenover God en vergeving te vragen maar ook dat we zelf bereid zijn te vergeven die tegen ons hebben gezondigd. Anders krijgt de aanklager een voet tussen de deur. Niet beleden zonden of hardnekkige niet vergevingsgezindheid, kunnen een wig drijven in onze relatie met God en ons zelfs doen afdwalen. Een eerlijk, nederig en open hart, zijn daarom belangrijk. God vergeeft ons van harte en met grote genade en liefde als we oprecht berouw hebben en bereid zijn ook anderen te vergeven, dit laatste is niet altijd makkelijk maar het kan iemands leven volledig veranderen als de bereidheid tot vergeven, eindelijk wordt begrepen. Vergeven is eigenlijk loslaten zodat je weer verder kunt.

Ik las een prachtig boek van Benny Hinn, de bekende evangelist. Het Bloed. Hij gaat in op alle aspecten van het bloed van het Lam (Jezus). En wat dit allemaal voor een diepe betekenis heeft. Een aanrader dus.

Ook ben ik zo vrij geweest om dit onderstaande gebed voor je te destilleren uit het boek zodat je effectief kan bidden voor de redding van je dierbare. Het is een krachtig gebed waarmee je je dierbare vrijzet voor de aanraking van onze Lieve Heer. Want alleen onze Heer kan dit bewerkstelligen, niet een mens. Het is ons gebed, maar zijn besluit.

Gebed:

Ik weet dat mijn familielid/vriend (zeg zijn of haar naam) schuldig is omdat
hij/zij gezondigd heeft. Maar ik pleit vrijspraak op grond van het bloed van
Jezus. Mijn familielid/vriend is schuldig. Ik vecht de waarheid omtrent zijn of
haar zondige verleden niet aan. Niettemin heeft Christus de prijs betaald voor
deze zonden. Het vonnis kwam op Hem aan het kruis. Op grond van het bloed van
Christus, vraag ik U om mijn familielid/vriend (zeg zijn of haar naam) te bevrijden van de macht van de zonde en de macht van de beschuldigingen van de duivel.

Dank U Heer, Hallelujah! In Jezus Naam Amen!

Bron: Benny Hinn
uit Het Bloed

 

De liefde van Jezus

Ik vind dat Jezus best gevoel voor humor heeft. Jezus openbaart zich op plekken waar je het niet verwacht en aan mensen die dit evenmin verwachten. Ga er even goed voor zitten want dit is een prachtig en ontroerend getuigenis van hoe Hij mensenlevens voorgoed verandert.

Ranglijst vervolgde christenen

Het is een soort ‘stille’ ramp die zich voltrekt in de wereld, christenen die worden vervolgd. Het lijkt of deze groep wordt vergeten door regeringen en in de kou staan in hun eigen land, ook de mainstream media lijken dit onderwerp te mijden of te marginaliseren.

De vervolging is heel divers; van uitsluiting op werkplekken, de buurt, of de familie tot verdrijving uit dorpen en gemeenschappen, het in brand steken van kerken, foltering, verkrachting, opsluiting en moord.

Jezus leert ons de rechterwang toe te keren om kwaad niet met kwaad te vergelden. Want wie leeft door het zwaard, zal sterven door het zwaard. Hij heeft ook gezegd dat we moeten bidden voor onze vijanden en zegenen moeten wie ons vervloeken … Maar we hoeven evenmin onze parels voor de zwijnen te gooien want die zullen ze vertrappen …

De vervolgde christenen hebben dus een boodschap: ze mogen liefde uitdragen daar waar de duisternis vaak het diepst is.

Christenen in deze gebieden kunnen ‘aanwezig’ zijn door hun aandacht, liefde en medemenselijkheid. Zij hoeven zich niet te laten afslachten door onwetenden, door haters. Ze hoeven niet ten koste van alles een statement te maken … het offer is al gebracht door Jezus zelf.

Jezus zegt dat we ons niet voor onze verbondenheid met hem mogen schamen en dat we vrijuit mogen getuigen over wat hij voor ons heeft gedaan en wat zijn leer inhoudt. Overkomt ons onverhoopt dan toch iets noodlottigs, dan mogen we ons troosten met de gedachte dat ons lichaam verwond kan raken of gedood kan worden maar onze ziel niet, en die is veel kostbaarder.

Maar we hoeven mensen die erop uit zijn ons te laten struikelen, niet in de kaart te spelen. Haat en afgescheidenheid zijn nooit de boodschap geweest van Jezus, dus dit moet ook niet onnodig worden opgeroepen door geloofsfanatisme.

Een puur en gelovig mens getuigt met zijn leven en hoeft niemand te overtuigen.

Ik bid dat deze vervolgde en vaak moedige mensen, de wijsheid ontvangen om in hun afschuwelijke en benarde situatie, de juiste keuzes te maken en dat zij kracht ontvangen naar kruis.

https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/

 

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén