Jezus Liefde

'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'

Page 2 of 14

Corona ‘gekte’

Nederland verkeert sinds een paar dagen in een totale staat van alertheid; het Corona virus is ook onze grenzen over gegaan en infiltreert langzaam maar zeker het hele dagelijks leven, we worden gekaapt door een onbekend virus …

In het begin dacht ik: ‘Het zal wel loslopen.’ Maar nu dringt het virus zich aan iedereen op: mensen worden in meer of mindere mate ziek, vooral ouderen en zwakkeren sterven, evenementen worden uitgesteld, sociale ontmoetingen moeten tot een minimum worden beperkt, veel mensen gaan verwoed hamsteren … Een studiereis voor mijn werk, werd op het laatst gecanceld … een ontmoeting met familie uitgesteld. De kerk past haar zondagsdiensten aan.

China wordt door dit alles een land wat nog dubieuzer is dan het al was:
De grote draak die in veel delen van de wereld zijn vleugels uitslaat en alles lijkt te overvleugelen: de handel, mensen – onderdrukking van de Oeigoeren en Tibetanen, de kwestie Hong Kong die fel wordt bestreden -, de dominante factor in allerlei handels – en klimaatakkoorden en natuurlijk de onderdrukker van de kerk: in China mag je alleen naar door de staat gecontroleerde kerken en wat daarbuiten valt, wordt onderdrukt. Daarbij lijkt het of in China alles gegeten wordt wat maar beweegt, spijswetten lijken er niet te bestaan met opnieuw alle rampzalige gevolgen van dien.

Door dit alles heen klinkt echter de zachte stem van Jezus, wie op Hem vertrouwen hoeven niet bang te zijn, Hij heeft de dood overwonnen. Dit betekent niet naïef alles doen en hopen dat hij het wel opknapt. Jezus waarschuwt ook: Wie zijn leven ten koste van alles wil behouden, zal het verliezen maar niet als dit leven overgegeven is aan Hem, dan krijgt het eeuwigheidswaarde.

Ik wens iedereen, die dit oprecht zoeken, de rust, vrede en genezing die Hij belooft en geeft!

* de draak is niet alleen een negatief symbool: het symboliseert ook wijsheid en keizerlijke macht of potentie. Zoals de slang in de Bijbel ook meerdere betekenissen heeft, niet alleen maar negatief.

China, Taiwan, Chinese Lantaarn Festival

Afbeelding van Jan Dyrda via Pixabay

Amazing Grace

Prachtige muziekdocu van het optreden van Aretha Franklin in een Baptistenkerk, begin jaren ’70, nu te zien in de bioscoop. Ongeveinsde en ongepolijste gospel die je hart meteen raakt en je herinnert aan de liefde van en voor de Heer. Rustig blijven zitten is moeilijk, droge ogen houden idem, neem zakdoekjes mee! 🙂

De rabbijn die de Messias vond

Dit is de bijna sprookjesachtige geschiedenis van de zeer vooraanstaande rabbijn Jitzhak Kaduri (geb. 1898- overl. 2006), die zeer oud werd en zoals over hem was geprofeteerd in zijn jeugd: dat hij de Messias zou zien voordat hij zou sterven. De uitkomst is verbijsterend en zette de orthodox-joodse gemeenschap in Jeruzalem op zijn kop.

De documentaire is gemaakt naar aanleiding van het gelijknamige boek The Rabbi who found Messiah van Carl Gallups, die uitgebreid research heeft gedaan naar alle gebeurtenissen die hun effect niet missen.

God’s wegen zijn inderdaad niet als onze wegen.

 

Cindy Trimm

Cindy geeft een heldere visie over de zalving. Ik deel een serie van haar met je, de rest kun je vinden op YouTube.

Jezus, Messias

Zijn liefde

De meest indrukwekkende getuigenissen over ontmoetingen met Jezus, zijn vaak van mensen die Hem nog niet kennen en door Zijn liefde geraakt worden. Hierbij het indrukwekkende relaas van Howard Storm, a must see!

De genezing van Betty Baxter

Sommige getuigenissen blijven diepe indruk maken, Betty Baxter als kind totaal verlamd, kreupel, met een verdraaide en kapotte ruggengraat, een slechte hartconditie, werd genezen door Jezus.

Het diepe en vasthoudende geloof van haar moeder en haarzelf wat eenvoudig maar vol overgave was, leidde tot deze wonderbaarlijke en totale genezing. De weg was lang maar de bestemming stond vast: Betty zou een blijvende en dankbare getuige blijven voor Hem. Glorie voor Zijn Naam!

interview EO

Dit gesprek had ik met Joop van der Elst van de EO over mijn pad met Jezus. Als je met de Heer leeft, ga je van inzicht naar inzicht. Toch kan ik me nog goed in dit gesprek herkennen. Al denk ik dat hoe langer je met de Heer wandelt en dit doet met toewijding, hoe meer je naar Hem toegroeit en hoe minder je gericht bent op je eigen wijsheid.

https://wenneg.home.xs4all.nl/

American Gospel: Christ Alone

De documentaire American Gospel: Christ Alone, wil een tegenwicht bieden aan het ontspoorde welvaartsevangelie met kopstukken als Joel Osteen en Kenneth Copeland.

We hebben de docu met belangstelling bekeken en dit viel me op:

* De mensen die aan het woord zijn in de documentaire zijn bijvoorbeeld dominee of mensen uit het dagelijks leven: een zieke huismoeder, een vrouw die uit een welvaartskerk is gestapt, een bekeerde crimineel, een groep jongeren die samenkomen rond de Bijbel en de inmiddels, helaas overleden, auteur Nabeel Quereshi. Ook de neef van Benny Hinn, Costi komt uitgebreid aan het woord en doet een boekje open over de jaren die hij bij zijn oom meedraaide in de kerk en hij baadde in weelde, totdat zijn ogen open gingen en hij het Evangelie opnieuw ging bestuderen.

* Het accent wordt in de documentaire op het Evangelie gelegd: de boodschap van bekering, verlossing, de redding van de ziel, de kruisiging en de opstanding. Dat is essentieel, de kern van de boodschap van Jezus. Daarbij zette Hij zijn woorden kracht bij door wonderen en genezingen. Hierdoor kwam God nog dichterbij, werden zijn Glorie en grote genade, zichtbaar.

Hier zie ik een kleine verschuiving: waar het welvaartsevangelie heel veel accent legt op genezingen en hiermee ‘rondstrooit’, maar het volle Evangelie en de boodschap van bekering onderbelicht of vaag interpreteert, zijn de makers van de documentaire veel terughoudender ten aanzien van genezingen door en in de naam van Jezus. Terwijl dit toch echt is wat Hij doet en deed en waar hij zijn volgelingen toe oproept om te doen in Zijn Naam. God is onbeperkt, almachtig en het volbrachte werk aan het kruis is niet alleen de verlossing van zonden en het begin van een nieuw leven met Hem, maar door zijn striemen ontvangen wij ook genezing. Van ziel en lichaam. Als we die genezing van lichaam ontvangen is dat om Zijn Glorie zichtbaar te maken, niet omdat we dit ‘verdienen’. Als we die niet ontvangen dan is er misschien een reden voor maar niet omdat God het niet kan geven.

* Het behoeft geen uitleg dat de extreme weelde waarin sommige welvaarts-evangelisten leven, heel stuitend is. Privé vliegtuigen, exorbitant dure huizen, peperdure hotels, extreem vette auto’s, los geklopt uit de zakken van goedgelovigen. Het is niet alleen werelds maar ook alles wat Jezus niet was. Hij waarschuwt tegen rijkdom en dat we moeten delen van wat we hebben. Moeten we dan armoedzaaiers zijn, is dat nobel? Nee, maar wat God geeft, moet genoeg zijn. Ook hiervan geeft Jezus genoeg voorbeelden. Een waardig leven is een leven waar geen gebrek is en daar waar armoede heerst moeten mensen, zeker gelovigen, delen.

* Ik vind de positiviteit van het welvaartsevangelie verfrissend maar het is goed dat de excessen nu uitgebreid belicht worden. Ik bemerk dat het welvaartsevangelie niet alleen maar negatief is omdat mensen hier en daar uit de bocht vliegen en niet God maar zichzelf zoeken. Het lijkt er ook op dat deze evangelisten veel meer geloven in een God die onbeperkt is, dan de mensen die een tegenwicht willen bieden aan de excessen van dit welvaartsevangelie. Tegelijk proef je de integriteit van de makers en dat ze weloverwogen een en ander willen uiteenzetten.  Eigenlijk zouden beide ‘kampen’ van elkaar kunnen leren.

* Ik raad je gewoon aan om de documentaire te bekijken, die duurt iets meer dan twee uur en belicht veel kanten over de wijze waarop mensen geloven en naar het Evangelie kijken. Je kunt hem voor een deel gratis bekijken op Youtube of bestellen via Vimeo.

Ik denk dat het Evangelie altijd het uitgangspunt moet zijn en dat de woorden van Jezus, de leidraad zouden moeten zijn voor iedere gelovige. Die woorden zijn confronterend, troostend, opbouwend, genezend, liefdevol en worden gekenmerkt door de wil van God voor ons leven. De Heilige geest zal dan verder het werk in ons doen.

En weer eentje …

Joyce Meyer, eveneens een zeer bekend en goedgebekte evangeliste, heeft haar boodschap van het welvaartsevangelie, genuanceerd. Het lijkt erop of er een wind waait – van inzicht en bekering – onder de kopstukken van het welvaartsevangelie en dat de nuance wordt gezocht. Welvaart is niet verkeerd maar wel als het de belangrijkste reden is om te geloven en nog meer te willen hebben dan God al geeft … Dan draait het niet om Hem maar in een vroom verpakte versie nog steeds om onszelf en is Hij niet meer dan een soort Sinterklaas die ons wensenlijstje mag vervullen.

Als tegenwicht op het welvaartsevangelie is er een documentaire gemaakt: American gospel: Christ alone, waar mensen aan het woord zijn die terugkeren of wijzen naar de basis. Hierover later meer want ik ben nog aan het kijken …

Page 2 of 14

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén