Jezus Liefde

'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'

Page 2 of 16

Hoe ziet Jezus eruit …

Een christen die ingaat op het Thomas evangelie -wat (nog?) niet is opgenomen in Bijbel-

De zegen in Hebreeuws!

De geestelijke erfenis van Duitsland

Duitsland is een omstreden land. De Tweede Wereldoorlog heeft alles wat dit land tot dan toe wel aan goeds had voortgebracht, volledig weggevaagd.

Ik wil in dit stuk niet eens de naam noemen van de grootste dictator en antisemiet die in de jaren 30’ en 40’ van de vorige eeuw een vloek heeft gebracht over dit land. In zijn naam hebben miljoenen Duitsers en colloborateurs meegewerkt aan een vernietiging in de recente geschiedenis van de mensheid die zijn weerga niet kent. Joden, gehandicapten, politiek gevangenen, zigeuners, homo’s, marginalen, al deze mensen zijn – naast andere burgers – slachtoffer geworden van een nietsontziende haatcampagne en moordmachine.

Ook nu nog, pas 75 jaar later, is de schade van die oorlog nog aan het herstellen.
Duitsland betaalt nog steeds herstelgelden aan Israël voor het gedane leed in WOII.

Toch heeft Duitsland ook grote mensen en namen voortgebracht. Ik noem er een paar:

Meester Eckhart, een middeleeuwse dominicaner priester en mysticus die ook in deze tijd nog veel wordt gelezen.

Hildegard van Bingen, was een Duitse benedictijnse abdis en geldt als eerste vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek. Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, compositie en muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en linguïstiek (bron: Wikipedia). Het bijzondere aan deze vrouw is natuurlijk dat zij haar tijd ver vooruit was. Ze was geëmancipeerd en werd geraadpleegd door invloedrijke personen. Ze had goddelijke visioenen en was enorm veelzijdig.

Maarten Luther, De Duitse augustijner monnik die met zijn 95 stellingen in 1517, de Reformatie in beweging zette. Luther verzette zich tegen de aflaat van de katholieke kerk (een soort vrijbrief die mensen konden kopen om vergeving van zonden te krijgen om niet in de hel te komen, met dit geld is o.a. de Sint Pieter in Rome betaald). Luther verwierp dit, hij is dan ook geëxcommuniceerd door de paus. Luther vertaalde Het Nieuwe Testament in de taal van de gewone man, waardoor iedereen zelf kon lezen wat erin staat, revolutionair voor zijn tijd. Hij brak de macht van de kerk en hoewel er geweld is gebruikt in de woelige tijd van de Reformatie, was dit wat hij absoluut verwierp en verworpen zou hebben.  Zijn nalatenschap is groot, hij had een avontuurlijk en veelzijdig leven en is later ook getrouwd met een non en vader geworden.

Friedrich Nietzsche, de omstreden filosoof en schrijver wiens theorie over de Übermensch is misbruikt door zijn zuster die het naziregime steunde – Nietzsche leefde toen al niet meer – . Een bekende uitspraak van Nietzsche is “Wat je niet doodt, maakt je sterker.” Hij was van mening dat Christus de eerste en tevens de laatste christen was. Zijn kijk op georganiseerde godsdienst was uitgesproken en vrij negatief. Hij is later in zijn leven geestelijk ingestort en is nooit meer hersteld.

Reinhard Bonnke, was een zeer bekend evangelist uit de Pinksterbeweging. Zijn (genezings) bediening in Afrika is fenomenaal geweest. Hij zou 180.000.000 geregistreerde bewijzen hebben gegenereerd van mensen die zich bekeerden tijdens zijn bijeenkomsten. Zijn massa bijeenkomsten werden bezocht door miljoenen mensen die vaak ter plekke genezing van lichaam en ziel, ontvingen. Hij was een vurig spreker en kon mensen enorm boeien met zijn preken. Hij is vorig jaar overleden.

Eckhart Tolle, geboren als Ulrich Leonard Tölle is een Duitse leraar en auteur op het gebied van spiritualiteit. Zijn eerste boek De Kracht van het Nu werd een bestseller. Tolle is op zijn gebied een begrip en is meerdere keren te gast geweest bij de Oprah Winfrey Show.

Anselm Grϋn, de hedendaagse Benedictijner ‘knuffelpater’ die een bibliotheek aan toegankelijke boeken heeft geschreven over de relatie tussen God en de mens met een link naar de dagelijkse praktijk. Zijn boeken bevatten vaak levenslessen waarop de lezer kan kauwen en troost uit kan putten. Grϋn woont nog steeds is het klooster en zijn boeken financieren het klooster en het werk wat daar verricht wordt. Hij is populair bij een breed publiek.

In het leven is niet alles zwart-wit en kan er zelfs uit de modder een mooie lelie groeien.

Luther, Symbool, Protestant, Lutheran

Afbeelding van Pixaline via Pixabay

Kerst 2020

Het jaar 2020 was extreem en voor veel mensen een persoonlijke desillusie.

Het corona virus sloop over de Chinese grens en vrijwel de hele wereld ging op slot.

Mensen kwamen in de greep van angst en onzekerheid. Speculaties over het ‘einde der tijden’, kwamen voorbij. Complottheorieën staken op als de kop van een veelkoppige draak waar drommen mensen kritiekloos achteraan lopen. Gevoed door onfrisse ideologieën en elke kapstok die je maar kan vinden. Mensen willen antwoorden, ook al zijn ze nog zo leeg.

Stille armoede dient zich aan, faillissementen, banen die op de tocht staan, (horeca)zaken die de deuren moeten sluiten. Contact wordt afstandelijk en (oude) mensen sterven in eenzaamheid.

De regering probeert de regie te houden en hangt de oren naar virologen die steeds een nieuwe maatregel afkondigen. Mensen worden er moe van en gaan gewoon weer hun gang. Een harde lockdown als gevolg.

Zelfs vele kerken sluiten gehoorzaam de deuren terwijl ze open zouden kunnen blijven – al is het met aanpassingen -. Een gelovige zou juist in deze tijd het huis van God moeten kunnen bezoeken, desnoods de hele week, creativiteit is juist nu geboden. God neemt geen rustpauze.

Te weinig hoor je mooie verhalen over geloof, hoop en liefde of ze krijgen niet het podium wat ze verdienen. Mainstream media zoomt vooral in op kommer en kwel. Want ze zijn er wel: mensen die genezen, mensen die de hoop niet opgeven, mensen die elkaar helpen, mensen die in vrede sterven en mensen die het zilveren randje om de donkere wolk blijven zien.

En nu is het Kerst. De donkere dagen zijn voorbij en het licht van Christus schijnt door alle duisternis heen. Het is nooit weggeweest en zal altijd blijven, we mogen hieraan vasthouden en liefde en kracht ontvangen om door te gaan.

Een gezegende en hoopvolle kerst gewenst. Blijf geloven, hopen en liefhebben, hebben we eigenlijk een andere keus?

Geboorte Van Jezus, Nativity

Bron: Janeb, Pixabay

Oud en Nieuw

Het verbaast me altijd weer dat veel gelovigen zich nog steeds bezighouden met het Oude Testament. Ook wel het Eerste Verbond genoemd, het verbond van God met het Joodse Volk door Mozes en de daaruit voortvloeiende Tenach (deze omvat o.a. de boeken met alle ge- en verboden van God, zoals de bekende 10 geboden). Ook Abraham, Isaac en Jakob, de aartsvaderen van het Joodse volk, zijn nog prominent aanwezig in veel preken in een doorsnee kerk.

Begrijp me niet verkeerd: je moet je geschiedenis kennen om het heden te begrijpen. Niets is toevallig, gebeurtenissen werpen hun schaduw vaak vooruit. Het Oude Verbond gaat over het Beloofde Land, het land wat God belooft aan zijn volk. Vijandige volken die het land omringden of bedreigden en onreine rituelen erop nahielden, daar werd de strijd mee aangegaan. Het Oude Verbond gaat ook over de relatie die God zoekt met wie Hem liefhebben, er staan prachtige boeken in zoals Daniel, Samuel, Hooglied, Psalmen, Spreuken of Prediker. Er is veel inspiratie uit te halen en het geeft zicht op de geschiedenis van het joodse volk.

En dan komt uit hetzelfde volk de Messias voort, Jezus. En dan start een nieuw verbond, het Tweede Verbond ook bekend als het Evangelie en het Nieuwe Testament.

Het goede nieuws van Jezus vertegenwoordigt het Nieuwe Verbond wat God aangaat met wie dit willen aannemen. Het is een boodschap van (naasten) liefde, vergeving en vrede. Hij verwerpt het Oude Verbond niet, maar wijst een nieuwe weg, een andere weg. Het bidden voor je vijanden en je rechterwang toekeren, is een boodschap waar ook vandaag veel mensen moeite mee hebben. We starten liever een oorlog of gaan een conflict aan. Jezus was zeker geen doetje, Hij confronteerde mensen en nam geen blad voor zijn mond, dit mogen wie Hem volgen ook niet doen. Onrecht moet benoemd worden en wegkijken is geen optie. Jezus is niet voor niets naar het kruis gedreven, al heeft God dit ten goede laten meewerken …

Mensen die zeggen te geloven in Jezus, zouden het Nieuwe Testament, de nieuwe ‘afspraak’ van God met wie Hem liefhebben, moeten verkiezen boven het Oude Verbond. Dan krijg je ook geen vermenging en dubbelhartigheid. Wie het Oude Testament nog steeds heel belangrijk vindt, gelooft vaak ook in oorlog en politiek als mogelijk antwoord op hedendaagse dilemma’s. Maar rabbi Jezus heeft dit nooit aangemoedigd of onderwezen: Hij geeft aan dat zijn rijk niet van deze wereld is. We zijn wel in de wereld maar niet van de wereld. Als je dat begrijpt en tot je laat doordringen, dan pas dan kan de boodschap van liefde en vergeving wortel schieten in deze wereld vol conflict en haat. Haat verdrijft nooit haat. En alleen licht verdrijft de duisternis.

Desk, Boek, Kaars, Klok, Tafel, Studie
(foto Pixabay)

Zalig

Jongeren kunnen zeer inspirerend zijn als kinderen van God. Jezus zegt dat mensen die hem volgen alleen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan als ze  worden als een kind. Onlangs werd een Italiaanse jongen, Carlo Acutis, door de RK zalig verklaard wat inhoudt dat deze jongen iets bijzonders heeft gedaan tijdens zijn leven en er wonder door hem is geschied. An image of Carlo Acutis was unveiled at his beatification Mass in Assisi, Italy, Oct. 10.

http://https://nos.nl/artikel/2351836-15-jarige-cyberapostel-zalig-verklaard-in-assisi.html

 

Ahavah nieuw boek

Ons nieuwe boek over de (goddelijke) liefde en hoe dit werkt in de praktijk van ons leven als man en vrouw, op het werk , in vriendschap, tijdens moeilijke momenten en momenten van geluk.  God en dus de liefde staan niet los van het leven maar zijn er onderdeel van. We worden uitgenodigd om dit steeds weer bewust te zijn en ons ervoor open te zetten. Dat het een feest van herkenning voor je mag zijn! Bestel 

The song of Bernadette

Er zijn films die een blijvende indruk op je maken. Meestal zijn dit klassiekers, waarin gevoel en een goede dialoog nog echt een plek hebben.

Kijk deze prachtige film over het indrukwekkende leven van Bernadette van Lourdes.

Onbekend maakt …

Ik ben nu al ruim twintig jaar op weg met Jezus. Het is een onvoorspelbare weg want zoals Jezus al aangeeft: De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is. (Johannes 3:8).

Ik ben gedoopt in een Pinkstergemeente maar ook andere kerken zoals de RK, Hillsong of de PKN ken ik van dichtbij.

Wat me is opgevallen ondanks alle mooie dingen die ik heb meegemaakt: genezingen, mensen die echt transformeren, vrijgevigheid en warmte, is de enorme bekrompenheid die men aan de dag kan leggen naar alles wat niet eigen is,  uiteraard hoeft dit niet voor iedereen in de kerk te gelden  – er zijn zelfs kerken die alles omarmen en daarmee meer zijn gaan lijken op een humanistisch verbond, in mijn beleven zijn die de weg kwijt – .
Dit is natuurlijk niet alleen iets van de kerk. De meeste groepen – zelfs een gezin – kijken met enig wantrouwen naar dat wat buiten hun gezichtsveld ligt. Vaak komt dit door het onbekende. Onbekend maakt onbemind.

Het wordt schadelijk als groepen op basis hiervan elkaar gaan uitsluiten en bevechten. Jezus leerde dat we de wapens niet mogen opnemen en moeten bidden voor een vijand. De ‘wapens’ die een gelovige opneemt zijn gebed, vergeving en natuurlijk een onderscheidende geest want we leven nu eenmaal in een wereld waar veel gaande is en zeker niet alles ‘goed’ is, ook dit mag en moet benoemd worden en daar waar mogelijk, opgelost. Jezus was geen watje en ontmaskerde onrecht, dit verwacht hij ook van wie hem volgen.  Dertig jaar geleden was het normaal als iemand dienst weigerde op basis van geloofsovertuiging, nu is politiek en daarmee indirect oorlog, helaas onderdeel geworden van het palet van de doorsnee christen.

Voor mijn bekering en doop had ik al affiniteit met de leer van Boeddha, een prins die zich – 500 jaar voor Christus –  toelegde op de vraag: wat is lijden en hoe kan daar een einde aan worden gemaakt? Hij legde hiervoor alles af totdat hij een antwoord had. Boeddha is tot god gemaakt maar heeft dit nooit onderwezen, hij zei zelfs dat de vraag of God al dan niet bestaat, niet centraal moest staan omdat mensen dan vervallen in ‘welles en nietes’ en dat leidt af van het bestaan wat antwoorden vraagt op praktische zaken. Hij roept zijn volgelingen op om alles op waarheid te onderzoeken en onderwees liefde voor alle levende wezens, dus ook voor dieren die een ‘echte’ boeddhist dus niet mag eten alleen in bepaalde uitzonderlijke gevallen (als bedelmonnik die afhankelijk is van de goedheid van anderen).

Ik heb soms met verbijstering geluisterd naar hoe vanaf de kansel een mooi mens als Boeddha werd weggezet als de ‘dikbuikige’ boeddha uit het Chinese restaurant (is een andere boeddha) of werd gedemoniseerd als  ‘afgod, valse leer’ zonder dat ik de indruk had dat hier echte kennis over de Boeddha aan vooraf was gegaan. Het was gewoon een conclusie.

Uiteraard hoef je niet als je een pad gaat, andere paden te begaan als je gelukkig bent daar waar je bent. Je hoeft het ook zeker niet met alles eens te zijn.
Wees een goede volgeling van Jezus als je van hem houdt, als hij je heeft verlost. Maar kijk alsjeblieft verder dan je eigen hokje.
Hoe kan er een einde komen aan de verdeeldheid en strijd in de wereld als we niet bereid zijn te luisteren naar wat een ander te zeggen heeft alvorens dit al weg te zetten als ‘niet waar, valse leer of duivels’. Dan zijn we inderdaad niet verder gekomen dan de donkere Middeleeuwen en wie wil daar nu naar terug?

Klei Poppen, Nieuweling, Religie

 

Page 2 of 16

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén