Ik denk dat geen mens zijn levensverhaal in een paar regels kan samenvatten. Een leven is zo complex met zo veel kanten, gevoelens en gebeurtenissen dat het niet meer is dan een schets waarmee ik hopelijk, jou, een beeld kan geven over hoe God in mijn leven is gekomen.

Ik leefde een leven zoals vele anderen met mijn dromen en ambities. Ik heb het altijd leuk gevonden om te leren en heb dan ook meerdere studies/cursussen gedaan. Een positie verwerven in de maatschappij, was voor mij erg belangrijk. Op die manier ben ik ook gevormd door mijn opleidingen, de vrienden met wie ik omging en ook in ons gezin was een zekere status en zekerheid wel iets waar je naar moest streven.
Overigens is er niets verkeerd met studeren of het leren van een vak; we moeten leven en voor onszelf kunnen zorgen. Het is nog mooier als je dat mag doen in een beroep waar je altijd van hebt gedroomd. Ik heb dan ook uiteenlopende banen gehad en ging verder als ik dacht dat ik mijn les wel had geleerd of omdat het gewoon niet leuk meer was. Ik zie dat als een voorrecht omdat ik op die manier veel verschillende ervaringen heb opgedaan op allerlei gebied: creatief, coachend, mensgericht.  Ik heb momenteel een dienstbaar beroep en dat geeft me voldoening. Ik heb het gevoel dat mijn leven, mede daardoor, zinvol is.

Ik houd van reizen en kwam op een van mijn reizen, bij familie in Zuid-Afrika, voor het eerst in een kerk tijdens een dienst. Natuurlijk was ik wel in een kerk geweest en ik had ook kort daarvoor een moderne vertaling van de Bijbel gekregen van de jongeman met wie ik later zou trouwen, maar een echte dienst had ik nog niet bijgewoond.

In die periode was ik erg zoekende: ik vond het leven wel OK, had een lieve vriend maar merkte ook dat er achter alles een leegte schuilging. Een leegte die je misschien herkent en die bijna ieder mens probeert te vullen o.a. met studie, werk, sport, het najagen van de ene droom na de andere droom, uitgaan, blijven kopen, een gezin, veel seks, drugs of drank, nog meer geld, een beter huis, weer een andere relatie, nog een keer op vakantie, eindeloos Netflixen en zo kan je wel even doorgaan. Sommige mensen gaan dan ook helemaal kapot door deze innerlijke leegte en grijpen naar anti-depressiva, de fles, overeten of paffen zich suf, anderen bijten zich vast in astrologie, engelenkaartjes of bezoeken mediums voor wat toekomstige troost, weer anderen zoeken in alle hoeken en gaten naar vervulling, totdat ze op zijn en niet meer verder kunnen … Weer anderen lijken alles te hebben bereikt wat ze wilden en voelen zich toch leeg en maken, soms geheel onverwacht, een einde aan het leven.

Misschien herken je je in geen van deze scenario’s dan: gefeliciteerd! Misschien is het leven tot nu toe altijd goed voor je geweest en heb je nog niet al te veel builen en schrammen opgelopen … Ik deel van wat ik heb ontvangen maar kan voor geen enkel ander mens bepalen hoe die zijn pad moet gaan. Ik denk ook niet dat je eerst heel erg beschadigd moet zijn door het leven voordat je God kan ontmoeten/aannemen maar het is wel een feit dat de keerzijde van het leven – hoe die zich ook openbaart – ons vaak eerder naar God leidt.

Ik wil overigens niet beweren dat je niet van het leven mag genieten of niet iets mag nastreven maar wat vult je hart, wat is de bron van waaruit je alles doet?

Terug naar de kerk in SA: daar kreeg ik een aanraking van de liefdevolle God en mijn pad met Hem begon, met vallen en opstaan, pas 8 jaar later was ik klaar voor de volledige bekering en doop en wist ik dat ik ondanks mijn omzwervingen na de eerste aanraking, eindelijk thuis was gekomen en ervoer ik een diepe rust: Ik was eindelijk klaar om te vertrouwen op mijn Hemelse Vader. Inmiddels getrouwd, met een leuke baan, het nodige van de wereld gezien … trof kort voor en na mijn doop het noodlot keihard onze familie en werd de dood een gegeven in de daaropvolgende vijf jaren. Ik dank God dat ik bekeerd was voor die tijd, want Hij heeft mij overeind gehouden. God is trouw, vol genade en liefde. Hij is almachtig, rechtvaardig en wat er staat in Romeinen 8:28-30 Hij laat alles in ons leven ten goede meewerken. God maakt geen fouten! Hij laat onze last nooit te zwaar worden en als je bereid bent te leren, zal alles wat God in jouw leven toestaat, een les voor je zijn waardoor je geslepen wordt als een prachtige diamant die het warme licht van God in al haar facetten naar buiten toe weerkaatst.

Het leven van Jezus, de Messias en zijn volgelingen laat zien hoe diep en ‘rijk’ het leven met God kan zijn. Hoe mensen tot heelheid komen, ook vandaag de dag, na een gebroken leven. Zowel geestelijk als fysiek. Maar Jezus heeft ook gezegd dat wie hem volgen, bereid moeten zijn om de beker te drinken die hij dronk. Hij werd op het einde van zijn leven in de steek gelaten, gekruisigd en is Hallelujah! opgestaan  omdat God Zijn noodlottige einde tot een overwinning maakte en wie hem volgen overwinnaars. Hij droeg onze zonden en overwon de dood en daarmee de wereld en de leugengeest die deze wereld regeert. Hij verbrak de boeien van de dood en dat betekent Eeuwig leven voor wie Hem aannemen als Heer. Als je hier even bij stilstaat, dan weet je dat het bijna niet te bevatten is, het is liefde en die liefde roept ons om ons oude leven achter ons te laten en te rennen naar de armen van onze Hemelse Vader. Doe je ogen dicht, zie je Hem wachten? Ga, ren, Hij staat daar te wachten op jou … Amen.

Ik kan je geen zoetsappig verhaal opdissen. Er zijn mensen die zoeken een welvaartsevangelie, die alleen de krenten uit de pap willen. De kerken die dit evangelie propageren, brengen een oppervlakkige boodschap, veelal gericht op succes. De gelovigen in zo’n kerk, bouwen hun huis op zand want als succes uitblijft of verdwijnt, dan is de kans groot dat ze daarmee ook het geloof loslaten. Natuurlijk kan en mag je als gelovige succes hebben, maar het kan je nooit beheersen, noch je einddoel zijn omdat je weet dat je in alles dichtbij Hem moet blijven, want als Hij het huis niet bouwt, dan zwoegen de bouwers voor niets … Al het goede komt van Hem, als je dat beseft, dan blijf je bescheiden en geef je hem alle eer voor de genade die hij jou schenkt.
Het leven kan je dan niet meer ‘pakken’ met zijn grilligheid want je blijft door Hem in balans en Hij wil dat zijn kinderen gelukkig zijn. Daarom kan ik alleen maar zeggen: Ga – als je dit nog niet hebt gedaan – zelf naar God, recht op je doel af, ga rechtstreeks naar Jezus, leg je leven in zijn handen, ‘verscheur’ het evangelie door het van voor en achter te lezen en als je geen lezer bent, je kunt het evangelie ook beluisteren via Youtube. Bid, schreeuw het uit naar God als je dit nodig hebt, bekeer je, begin een nieuw leven met Hem en laat je dopen, in een kerk waar je je thuis voelt en anders door een gelovige die serieus wandelt met de Heer. Hij is trouw en zal al je stapjes en stappen bij je zijn. God laat ons niet alleen, hoe vaak zijn wij niet degenen die op God vergeten te vertrouwen …

Mijn verhaal is nog niet ten einde, ik groei nog iedere dag en ook ik loop soms tegen muren op, geloven is ook vechten en boven komen, van inzicht naar inzicht gaan, het is levend omdat wij een Levende God dienen, die bovenal liefdevolle trouw is! Als je meer wilt weten? Ik heb met Nathan een boek geschreven over ons pad. Op dit blog kan je dat bestellen. Mocht je verder vragen hebben, dan kan je mij uiteraard altijd mailen. May God bless you! 🙂

Chandra