Wat is BBD?
Biecht-Bekering-Doop 

Stel dat je in een situatie komt en je wilt meteen gedoopt worden omdat je weet dat je Hem wil volgen, dan kan een gelovige dit dus meteen doen. In de dagen van Johannes de doper en Jezus, ging het ook zo. Mensen luisterden naar de oproep tot bekering en als ze die begrepen, lieten ze zich meteen dopen. Een doop moet je ook niet onnodig uitstellen. Het is het begin van een Nieuw leven, met God, met Jezus. 
Een gelovige mag een andere gelovige dopen. Het staat in het Nieuwe Testament dat als twee gelovigen samen bidden, Jezus er is. Je vormt samen al een kerk, een gemeente. 

Je kunt dus eigenlijk heel snel overgaan tot de doop, als je hart er klaar voor is. We hoeven ons niet eerst op te poetsen voor God, voordat we ons laten dopen. De Heer nodigt ons uit zoals we zijn. De doop reinigt ons van het oude en als je uit het water opstaat of je hebt wat water over je heen gekregen, dan heb je het nieuwe leven ontvangen, je bent een nieuwe, schoongewassen schepping: een kind van God. 

De doop kan dus heel snel worden voltrokken als je weet waarom je het wil, je doet het dus niet in een emotionele bevlieging. 

Ik leg nu de stappen uit van de BBD: 

Je biecht al je fouten en gebreken op aan God. Niet aan mij, ik hoef het niet per se te horen. Binnensmonds is OK.

Als je daarmee klaar bent, kun je je bewust gaan afkeren van je oude leven, dat noem je ook ‘bekering’. Een leven misschien vol verkeerde vrienden, drugs, alcohol, leugens, diefstal, jaloezie, hebzucht, haat, eigendunk, discriminatie, agressie, luiheid, pesterijen, overspel, vraatzucht, snoepverslaving, astrologie, spiritisme, channeling en dergelijke!… Gooi je oude leven overboord: neem er afstand van! Je behoort God nu geheel toe en niet langer de wereld! Zoals Jezus zei: ‘Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.’

Dit alles is geen bepaald spel maar werkelijkheid, je wil een nieuw leven en dat kan!

Je zal bij de volgende en laatste stap je nieuwe leven ontvangen. Je zult een nieuwe geest krijgen, die verbonden is met God. Je bent niet langer een kind van de wereld maar van God! Het eeuwige leven behoort jou toe!

Bij de doop word je geheel schoongewassen van al je fouten! God vergeeft ons als we ook anderen vergeven!
Ontvang hierbij je nieuwe leven, (jouw naam)! In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige geest! (Gevolgd door de doop met een beetje water, over het hoofd! – Kan uit een flesje komen. Maar als er een zwembad/badkuip of ander open water, toevallig direct beschikbaar is, is dat natuurlijk ook OK!)

Welkom tot de wereld van God!

‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede,’ – Romeinen 8:28.

(Deze instant bekering* hoeft niet langer te duren dan 10 minuten! Je ontvangt een geheel nieuw leven door de werking van de Heilige geest!)

Wij zijn brengers van nieuw leven! Omdat we het nieuwe leven zelf van God hebben mogen ontvangen, door biecht, bekering en de doop! Wij bieden deze instant BBD aan, omdat vaak in de praktijk blijkt dat mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in een andere, nieuw leven toch vastlopen: wel de ene stap zetten maar vervolgens niet de andere, en er zijn er drie!… Soms zit er teveel ruimte en tijd tussen en die obstakels nemen wij op deze manier weg! Overigens was de doop in de tijd van Jezus net zo eenvoudig: je bekeerde je en op hetzelfde moment werd je gedoopt! Het belangrijkste is dat je die stap zet in vol geloof en vertrouwen dat je nu een kind van God bent en een nieuw leven mag beginnen! Dat is een groot geschenk! Overigens kan je je natuurlijk ook in een kerk of gemeente laten dopen, ga dan naar een gemeente waar je je thuis voelt. 

Jezus:
‘Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God.
Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden.
Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig.
En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen.
En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.’
(Lucas 8:11-15 HSV.)

* Voor meer info over de doop zie bij mijn stukje de Doop voor Dummies. En natuurlijk kan je alles nalezen in het Nieuwe testament. Dit kun je al voor een laag bedrag kopen in een moderne vertaling. Wil je je laten dopen? Wacht niet!