'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'

Maand: januari 2021

De zegen in Hebreeuws!

De geestelijke erfenis van Duitsland

Duitsland is een omstreden land. De Tweede Wereldoorlog heeft alles wat dit land tot dan toe wel aan goeds had voortgebracht, volledig weggevaagd.

Ik wil in dit stuk niet eens de naam noemen van de grootste dictator en antisemiet die in de jaren 30’ en 40’ van de vorige eeuw een vloek heeft gebracht over dit land. In zijn naam hebben miljoenen Duitsers en colloborateurs meegewerkt aan een vernietiging in de recente geschiedenis van de mensheid die zijn weerga niet kent. Joden, gehandicapten, politiek gevangenen, zigeuners, homo’s, marginalen, al deze mensen zijn – naast andere burgers – slachtoffer geworden van een nietsontziende haatcampagne en moordmachine.

Ook nu nog, pas 75 jaar later, is de schade van die oorlog nog aan het herstellen.
Duitsland betaalt nog steeds herstelgelden aan Israël voor het gedane leed in WOII.

Toch heeft Duitsland ook grote mensen en namen voortgebracht. Ik noem er een paar:

Meester Eckhart, een middeleeuwse dominicaner priester en mysticus die ook in deze tijd nog veel wordt gelezen.

Hildegard van Bingen, was een Duitse benedictijnse abdis en geldt als eerste vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek. Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, compositie en muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en linguïstiek (bron: Wikipedia). Het bijzondere aan deze vrouw is natuurlijk dat zij haar tijd ver vooruit was. Ze was geëmancipeerd en werd geraadpleegd door invloedrijke personen. Ze had goddelijke visioenen en was enorm veelzijdig.

Maarten Luther, De Duitse augustijner monnik die met zijn 95 stellingen in 1517, de Reformatie in beweging zette. Luther verzette zich tegen de aflaat van de katholieke kerk (een soort vrijbrief die mensen konden kopen om vergeving van zonden te krijgen om niet in de hel te komen, met dit geld is o.a. de Sint Pieter in Rome betaald). Luther verwierp dit, hij is dan ook geëxcommuniceerd door de paus. Luther vertaalde Het Nieuwe Testament in de taal van de gewone man, waardoor iedereen zelf kon lezen wat erin staat, revolutionair voor zijn tijd. Hij brak de macht van de kerk en hoewel er geweld is gebruikt in de woelige tijd van de Reformatie, was dit wat hij absoluut verwierp en verworpen zou hebben.  Zijn nalatenschap is groot, hij had een avontuurlijk en veelzijdig leven en is later ook getrouwd met een non en vader geworden.

Friedrich Nietzsche, de omstreden filosoof en schrijver wiens theorie over de Übermensch is misbruikt door zijn zuster die het naziregime steunde – Nietzsche leefde toen al niet meer – . Een bekende uitspraak van Nietzsche is “Wat je niet doodt, maakt je sterker.” Hij was van mening dat Christus de eerste en tevens de laatste christen was. Zijn kijk op georganiseerde godsdienst was uitgesproken en vrij negatief. Hij is later in zijn leven geestelijk ingestort en is nooit meer hersteld.

Reinhard Bonnke, was een zeer bekend evangelist uit de Pinksterbeweging. Zijn (genezings) bediening in Afrika is fenomenaal geweest. Hij zou 180.000.000 geregistreerde bewijzen hebben gegenereerd van mensen die zich bekeerden tijdens zijn bijeenkomsten. Zijn massa bijeenkomsten werden bezocht door miljoenen mensen die vaak ter plekke genezing van lichaam en ziel, ontvingen. Hij was een vurig spreker en kon mensen enorm boeien met zijn preken. Hij is vorig jaar overleden.

Eckhart Tolle, geboren als Ulrich Leonard Tölle is een Duitse leraar en auteur op het gebied van spiritualiteit. Zijn eerste boek De Kracht van het Nu werd een bestseller. Tolle is op zijn gebied een begrip en is meerdere keren te gast geweest bij de Oprah Winfrey Show.

Anselm Grϋn, de hedendaagse Benedictijner ‘knuffelpater’ die een bibliotheek aan toegankelijke boeken heeft geschreven over de relatie tussen God en de mens met een link naar de dagelijkse praktijk. Zijn boeken bevatten vaak levenslessen waarop de lezer kan kauwen en troost uit kan putten. Grϋn woont nog steeds is het klooster en zijn boeken financieren het klooster en het werk wat daar verricht wordt. Hij is populair bij een breed publiek.

In het leven is niet alles zwart-wit en kan er zelfs uit de modder een mooie lelie groeien.

Luther, Symbool, Protestant, Lutheran

Afbeelding van Pixaline via Pixabay

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén