'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'

Maand: september 2019

De genezing van Betty Baxter

Sommige getuigenissen blijven diepe indruk maken, Betty Baxter als kind totaal verlamd, kreupel, met een verdraaide en kapotte ruggengraat, een slechte hartconditie, werd genezen door Jezus.

Het diepe en vasthoudende geloof van haar moeder en haarzelf wat eenvoudig maar vol overgave was, leidde tot deze wonderbaarlijke en totale genezing. De weg was lang maar de bestemming stond vast: Betty zou een blijvende en dankbare getuige blijven voor Hem. Glorie voor Zijn Naam!

interview EO

Dit gesprek had ik met Joop van der Elst van de EO over mijn pad met Jezus. Als je met de Heer leeft, ga je van inzicht naar inzicht. Toch kan ik me nog goed in dit gesprek herkennen. Al denk ik dat hoe langer je met de Heer wandelt en dit doet met toewijding, hoe meer je naar Hem toegroeit en hoe minder je gericht bent op je eigen wijsheid.

https://wenneg.home.xs4all.nl/

American Gospel: Christ Alone

De documentaire American Gospel: Christ Alone, wil een tegenwicht bieden aan het ontspoorde welvaartsevangelie met kopstukken als Joel Osteen en Kenneth Copeland.

We hebben de docu met belangstelling bekeken en dit viel me op:

* De mensen die aan het woord zijn in de documentaire zijn bijvoorbeeld dominee of mensen uit het dagelijks leven: een zieke huismoeder, een vrouw die uit een welvaartskerk is gestapt, een bekeerde crimineel, een groep jongeren die samenkomen rond de Bijbel en de inmiddels, helaas overleden, auteur Nabeel Quereshi. Ook de neef van Benny Hinn, Costi komt uitgebreid aan het woord en doet een boekje open over de jaren die hij bij zijn oom meedraaide in de kerk en hij baadde in weelde, totdat zijn ogen open gingen en hij het Evangelie opnieuw ging bestuderen.

* Het accent wordt in de documentaire op het Evangelie gelegd: de boodschap van bekering, verlossing, de redding van de ziel, de kruisiging en de opstanding. Dat is essentieel, de kern van de boodschap van Jezus. Daarbij zette Hij zijn woorden kracht bij door wonderen en genezingen. Hierdoor kwam God nog dichterbij, werden zijn Glorie en grote genade, zichtbaar.

Hier zie ik een kleine verschuiving: waar het welvaartsevangelie heel veel accent legt op genezingen en hiermee ‘rondstrooit’, maar het volle Evangelie en de boodschap van bekering onderbelicht of vaag interpreteert, zijn de makers van de documentaire veel terughoudender ten aanzien van genezingen door en in de naam van Jezus. Terwijl dit toch echt is wat Hij doet en deed en waar hij zijn volgelingen toe oproept om te doen in Zijn Naam. God is onbeperkt, almachtig en het volbrachte werk aan het kruis is niet alleen de verlossing van zonden en het begin van een nieuw leven met Hem, maar door zijn striemen ontvangen wij ook genezing. Van ziel en lichaam. Als we die genezing van lichaam ontvangen is dat om Zijn Glorie zichtbaar te maken, niet omdat we dit ‘verdienen’. Als we die niet ontvangen dan is er misschien een reden voor maar niet omdat God het niet kan geven.

* Het behoeft geen uitleg dat de extreme weelde waarin sommige welvaarts-evangelisten leven, heel stuitend is. Priv√© vliegtuigen, exorbitant dure huizen, peperdure hotels, extreem vette auto’s, los geklopt uit de zakken van goedgelovigen. Het is niet alleen werelds maar ook alles wat Jezus niet was. Hij waarschuwt tegen rijkdom en dat we moeten delen van wat we hebben. Moeten we dan armoedzaaiers zijn, is dat nobel? Nee, maar wat God geeft, moet genoeg zijn. Ook hiervan geeft Jezus genoeg voorbeelden. Een waardig leven is een leven waar geen gebrek is en daar waar armoede heerst moeten mensen, zeker gelovigen, delen.

* Ik vind de positiviteit van het welvaartsevangelie verfrissend maar het is goed dat de excessen nu uitgebreid belicht worden. Ik bemerk dat het welvaartsevangelie niet alleen maar negatief is omdat mensen hier en daar uit de bocht vliegen en niet God maar zichzelf zoeken. Het lijkt er ook op dat deze evangelisten veel meer geloven in een God die onbeperkt is, dan de mensen die een tegenwicht willen bieden aan de excessen van dit welvaartsevangelie. Tegelijk proef je de integriteit van de makers en dat ze weloverwogen een en ander willen uiteenzetten.¬† Eigenlijk zouden beide ‘kampen’ van elkaar kunnen leren.

* Ik raad je gewoon aan om de documentaire te bekijken, die duurt iets meer dan twee uur en belicht veel kanten over de wijze waarop mensen geloven en naar het Evangelie kijken. Je kunt hem voor een deel gratis bekijken op Youtube of bestellen via Vimeo.

Ik denk dat het Evangelie altijd het uitgangspunt moet zijn en dat de woorden van Jezus, de leidraad zouden moeten zijn voor iedere gelovige. Die woorden zijn confronterend, troostend, opbouwend, genezend, liefdevol en worden gekenmerkt door de wil van God voor ons leven. De Heilige geest zal dan verder het werk in ons doen.

En weer eentje …

Joyce Meyer, eveneens een zeer bekend en goedgebekte evangeliste, heeft haar boodschap van het welvaartsevangelie, genuanceerd. Het lijkt erop of er een wind waait – van inzicht en bekering – onder de kopstukken van het welvaartsevangelie en dat de nuance wordt gezocht. Welvaart is niet verkeerd maar wel als het de belangrijkste reden is om te geloven en nog meer te willen hebben dan God al geeft … Dan draait het niet om Hem maar in een vroom verpakte versie nog steeds om onszelf en is Hij niet meer dan een soort Sinterklaas die ons wensenlijstje mag vervullen.

Als tegenwicht op het welvaartsevangelie is er een documentaire gemaakt: American gospel: Christ alone, waar mensen aan het woord zijn die terugkeren of wijzen naar de basis. Hierover later meer want ik ben nog aan het kijken …

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén