En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen
verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

– Mattheus 24:30

Vertaling:
Een teken (manifestatie) van liefde en licht.

Klik hier