Als je in deze tijd een gesprek met iemand wil aangaan over ‘veranderingen in de wereld’ dan sta je soms best met een mond vol tanden.

Op dit moment worden duizenden mensen vervolgd, verkracht en vermoord uit naam van een ‘geloof’. De mensen die dit doen, zijn ervan overtuigd dat ze hun god een dienst bewijzen met deze daden en de mensen die dit zware lot moeten ondergaan, hebben helemaal niets daartegen in te brengen. Het zijn schapen die naar de slachtbank worden gevoerd. En dan is het voorbij …

Natuurlijk zullen heel veel mensen nu ook weer zeggen: ‘Zie je, het geloof, godsdienst is de oorzaak van al deze ellende.’ En helaas kan niemand er tegen inbrengen dat dit, op dit moment, niet zo is. Ook al is die ‘godsdienst’ nog zo verdraaid, nog zo gecorrumpeerd, nog zo geperverteerd, de bedrijvers beweren dat dit mag, nee moet, van hun god. Natuurlijk is het motief erachter vaak macht, geld, sex, aanzien, met een vernisje van ‘godsdienst’ overdekt.

En dan kom je aan met Jezus … die door de RK kerk zo’n duizend jaar geleden ook misbruikt is voor oorlogen tegen ketters, tegen andersdenkenden. Antisemitisme is een tragische schaduwkant van het christendom. Het soort christendom wat alle joden schuldig heeft verklaard aan de dood van Jezus. Er zijn veel ‘christenen’ die dit eeuwen hebben gedacht en geroepen en ook om die reden zijn er miljoenen joden door de eeuwen heen vervolgd en uitgestoten.

[Het moet overigens wel gezegd worden dat de eerste christenen -die Jood waren- uitgestoten of vermoord werden door hun eigen volk, vooral de religieuze leiders waren niet blij met ze. Ze werden zodanig gemarginaliseerd waardoor de boodschap van Jezus, die Jood was, helemaal is los gezongen van het jodendom. Jezus zelf is mede door de leiders en met steun van een deel van zijn volk, door de Romeinen, aan het kruis geslagen. Maar zijn kruisgang is door God in een overwinning veranderd, want God maakt geen vergissingen. Bij Hem bestaat geen toeval].

Kortom verwrongen geloof roept verwarring en leed op. Er zijn mensen die hun geloof misbruiken om zich superieur te verklaren aan de ander, de ander klein te houden, te veroordelen, in een hoek te zetten, te vermoorden.

Het vraagt dan ook heel veel inzicht, fijngevoeligheid en intelligentie om in deze verstoorde tijd, het gesprek aan te gaan met je medemens. Dan is het geen kwestie van ‘wie heeft gelijk’, ‘welk geloof is superieur’. Dat soort denken is politiek en werelds en als er iemand niet politiek of werelds dacht, dan was het Jezus wel. Hij zegt niet voor niets: ‘Mijn rijk is niet van deze wereld.’ Jezus was tevens een pacifist en hij had niets met geweld. Hij liet zich daarentegen arresteren en kruisigen. Zonder verzet.

Mensen die denken de politiek een dienst te bewijzen door op een christelijke partij te stemmen, hebben er dan ook niet veel van begrepen. Jezus roept op tot de verandering die begint bij onszelf, dat kan je niet organiseren. En politiek staat ook in dienst van oorlog. Geen partij is daarvan gevrijwaard.

Hoe moeten we het gesprek dan met elkaar aangaan, als mensen onder elkaar? Zonder aanzien des persoons? Met een ‘open mind’.

Dat kan alleen als we bereid zijn onze labels ‘los te laten’. En te kijken naar wat er op dat moment feitelijk gaande is.

Wat heeft ieder redelijk mens, ongeacht zijn achtergrond, met de ander gemeenschappelijk? De menselijkheid, de behoefte aan liefde, vriendschap, aanvaarding, eten, drinken, een dak boven je hoofd, een menswaardig leven. Daar kan iedereen met een normaal verstand zich in vinden, daar hoef je niemand van te overtuigen.

Misschien is het daarom, vooral nu, belangrijk om als eerste te beseffen als we kijken naar al die beelden van verwarring, haat, oorlog, op de vlucht geslagen mensen, naar wat we met elkaar gemeen hebben: dat we mens zijn. En kwetsbaar.

Misschien kan dat een begin zijn in de zoektocht naar wederzijds begrip en vrede.