Wat is vreugde? Plezier in het leven, genieten van de mensen van wie je houdt, dankbaar zijn voor wat je toevalt …

Toch gaat de vreugde die van God uitgaat, verder dan dat. Het is een vreugde die niet afhankelijk is van de ‘perfecte’ omstandigheden maar die ze wel kan be├»nvloeden. Want als je die vreugde kent, dan kan je ‘door’ de omstandigheden heen kijken en , ondanks alles, verder gaan.

Toch zijn er momenten in het leven dat niets lijkt te werken. Alles lijkt zinloos en we voelen ons teruggeworpen op onszelf, opnieuw. En ook in relatie met anderen, lijkt een negatieve ondertoon soms de boventoon te voeren …

God belooft een vreugde die veel verder gaat dan de vreugde die we willen vinden in deze vluchtige wereld. Het is een vreugde die ‘boven bidden en beseffen gaat.’
Zelfs in ons diepste verdriet, kan die vreugde aanwezig zijn omdat het een constante factor is, een die altijd op de achtergrond aanwezig is. Noem het de vreugde van de Heilige geest.

Mensen die oprecht en als een kind kunnen geloven, begrijpen dit ‘geheim’ en kunnen ondanks de striemen door het leven opgelopen, blijven geloven, hopen en liefhebben. Dat is misschien wel een van de grootste cadeaus van het geloof.

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
Romeinen 15:13 NBV

Voortdurende en onuitsprekelijke vreugde
Verheugt u altijd.
1 Thessalonicensen 5:16 Naardense Bijbel

Verblijd je in de Heer, altijd
Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
Filippenzen 4:4 Herziene Statenvertaling