Dit onderstaande gebed kan je bidden als je echt
verder wilt met God en genoeg hebt van je eigen ‘trukendoos’. Als je dit vanuit
het diepst van je wezen gebeden hebt, ga je dan geen zorgen maken …

Als je God in je hart hebt toegelaten en daar alle ruimte geeft, dan is zijn
werk in jou begonnen. Een levenslang werk van schuren en schaven, tot een mooie
glinsterende diamant die zijn liefde reflecteert in jouw leven en dat van
anderen.

Het is niet altijd eenvoudig maar het is een weg die je helpt om tot bloei te komen
als mens. Je mag rusten in zijn armen. Ontspan en laat zijn Geest, jou de weg
wijzen.

Bid dagelijks en lees een stukje uit de Bijbel (begin met Nieuwe testament) als je
een kerk in de buurt hebt, ga dan eens langs op zondag. Het kan zijn dat je
daar je nieuwe ‘familie’ ontmoet. Mensen die net als jij, God de eerste plaats
gunnen in hun leven.

Here God,
Vader in de hemel.

Ik ken u niet zo goed en
Ik wil U toelaten in mijn leven.

Vergeef mijn zonden *(*verkeerde beslissingen die je leven hebben ontwricht) in de naam van Jezus. Bevrijd mij ervan door het kostbaar bloed van Jezus.
En vul mij met Uw Heilige Geest.

Vul mij met Uw liefde
Met Uw kracht.
Met Uw vrede.
Met Uw blijdschap.
Ik wil Uw kind zijn.
Wees mijn Vader.
Voor altijd.
Ik kies ervoor U te volgen. Naar uw stem te luisteren en te gehoorzamen.
In Jezus naam.
Amen.

* Laat je na dit gebed, dopen, wacht niet onnodig. Ga naar een kerk waar je je thuis voelt en als je een integere gelovige kent, kan die jou ook dopen. Daarna kan je door het evangelie te lezen, te bidden en te vertrouwen op God, Jezus, de heilige Geest, je nieuwe leven verder tot bloei laten komen. Een kerk kan daarbij helpen en vriendschap met gelovige mensen ook.