Wereldwijd wordt het evangelie verkondigd en iedereen kan
daar zijn eigen draai aan geven …

In Amerika maar ook in Nederland heb je zogenaamde prosperity/bless me (welvaart)
gemeenten, bekende Amerikaanse welvaartvoorgangers zijn Joel Osteen, Kenneth
Copeland en Joyce Meyers. Mensen die zich er niet voor schamen dat ze stinkend
rijk zijn geworden door het evangelie en denken dat dit hun voorrecht is. In
deze vaak grote gemeenten wordt een -flinterdun- evangelie verkondigd wat
gericht is op geld, instant geluk en succes. De voorgangers baseren zich dan
mogelijk op het Oude Testament (Tenach) waarin rijkdom vaak als zegen van God
werd gezien (overigens na hard werken).

In het Nieuwe Testament zie je dat Jezus zeer begaan is
met de marginalen in de maatschappij, zij die weinig of niets hebben. Hij
waarschuwt ervoor om niet de mammon (geld,
rijkdom) lief te hebben maar God en je naaste. Want je kunt geen twee heren dienen
… de een zal je liefhebben en de ander ga je op een gegeven moment haten.
Jezus zegt zelfs dat het voor een rijke moeilijker is het koninkrijk van God
binnen te gaan dan een kameel door het oog van een naald…

Wil dit zeggen dat Jezus niet van het leven genoot? In de
Bijbel lezen we dat hij naar een bruiloft gaat en water verandert in wijn, hij
droeg een naadloos geweven kleed en hij kreeg dure olie over zijn voeten
gegoten van een vrouw die hem dankbaar was … Maar hij hield zich niet bezig
met rijkdom en geld, hij was bezig met het werk van de Vader en hij werd
gesteund door mensen om hem heen om dit werk te doen. Jezus geeft geen enkele
blijk van geïdentificeerd zijn met geld of bezit. En Hij roept ons op om dat
ook niet te doen. Want God zorgt voor ons en weet wat we nodig hebben. (Matteus 6:19-33).

Valse profeten

15 Pas op voor de valse profeten,
die naar jullie toe komen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven
zijn. 16Aan hun vruchten zul je ze kennen. Men plukt toch geen druiven van
doornstruiken en geen vijgen van distels? 17 Zo brengt iedere goede boom goede
vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. 18 Een goede
boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een zieke boom geen goede. 19
Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur
gegooid. 20 Aan hun vruchten zul je ze dus kennen. 21 Niet ieder die Heer!
Heer! tegen Mij zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen
hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. 22 Velen zullen Mij op die dag
zeggen: “Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam geprofeteerd, hebben we niet in
uw naam demonen uitgedreven, en hebben we niet in uw naam veel machtige daden
gedaan?” 23 Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen: “Nooit heb Ik u
gekend.Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!” (Matteus 7:15-23)