'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'

Maand: februari 2015

Inspirerend en ontroerend

Jezus! Glossy

Er is een glossy uitgebracht met de naam Jezus! Volgens de makers vooral niet evangelisch bedoeld en ook niet voor christenen maar voor niet-christenen om kennis te maken met de ‘bekendste persoon op aarde’. Jezus ‘verdient’ een glossy. Een sympathiek initiatief zou je denken want welke christelijke kerk of organisatie heeft de laatste jaren zoveel media aandacht weten te genereren voor Jezus … dan wordt het toch even stil.

Natuurlijk moet je het blad minstens inzien of kopen en mijn lief kwam ermee thuis. Ik vind de voorkant, hoe verzorgd het blad ook is, niet mooi. Een blanke jongeman (met eyeliner!) die Jezus moet voorstellen, zijn uitstraling is soft, steriel en een beetje jaren zestig … op de achterkant prijkt zijn langharige achterhoofd.

Tegenwoordig weet iedereen zo’n beetje dat Jezus een Jood was en er dus niet zo heeft uitgezien, hoe vaak en veel hij ook is afgebeeld als blank met blauwe ogen. Het is een residu van het westerse beeld van Jezus maar ach, dat dan maar even terzijde. In het blad zelf wordt overigens wel aandacht besteed aan hoe Jezus er uit zou hebben kunnen zien, dit aan de hand van studies van de laatste jaren.
[ N.B. De makers hadden eveneens Conchita Wurst – ‘de vrouw’ met baard die het songfestival heeft gewonnen in 2014) gevraagd voor de cover maar die bedankte voor de eer. Dit gegeven zegt al iets over de hele ruime benadering van het blad en maakt het eigenlijk in een keer volslagen belachelijk … ]

De inhoud: vooral – heb ik de indruk – niet christenen aan het woord, zoals Bram Bakker, de bekende psychiater die een artikel wijdt aan vergeving. Maar ook een non, vrouwelijke predikanten, de wat ijdele schrijver-dichter Arthur Japin (die wil vooral benadrukken niet gelovig te zijn) en anderen.

Er wordt ook ingegaan op de betekenis van de kruisiging waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan het feit dat Jezus op dat moment de zonden van de ‘wereld’ droeg, dood en hel overwon (of je dit nu letterlijk of symbolisch wilt zien) en opstond uit het graf. En dat iedereen die hem volgt, een nieuw leven kan en mag beginnen, eigenlijk de kern van zijn boodschap.
Een grote misser. En misschien ook wel tekenend voor het blad wat ik overigens nog niet uit heb. Het lijkt een beeld te willen neerzetten van een ’toffe’ vent, altijd vergevend, en voor iedereen beschikbaar ‘one of us’, er spreekt geen eerbied uit, hooguit sympathie.

Het Evangelie wordt er voor de gelegenheid maar buiten gelaten (op een enkel Bijbelcitaat na) want dat zou misschien wel een heel ander licht kunnen werpen op het beeld wat deze makers hebben willen neerzetten van Jezus. De ruwe kantjes zijn eraf en daarmee wordt Jezus, ‘onschadelijk’. We passen ons Godsbeeld en alles wat daarmee samenhangt weer aan aan het beeld wat ons het meest en beste uitkomt … Soms vraag je je af of niet iedereen dit doet. Maar als je het Evangelie mijdt of marginaliseert dan weet je zeker dat het allemaal vrijblijvend wordt …

Is dit een mislukte actie? Ja en nee, als je kijkt naar het Woord (Lucas 9:49) dan komen de volgelingen van Jezus naar hem toe en waarschuwen hem dat er een man is die in Zijn naam demonen uitdrijft maar niet bij hun hoort. Hij antwoordt daarop dat ze dit niet moeten tegenhouden want wie niet tegen Hem is, die is voor Hem …

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén