Christenen kunnen fanatieke politici zijn. In Nederland heb je partijen
die een christelijk signatuur hebben; zoals de SGP en Christen Unie. Met
hun eigen accenten in hun partijprogramma, proberen ze hun achterban te
betrekken bij de politieke agenda in Nederland. Sinds kort heeft zich daar
weer een partij bij geschaard: Jezus leeft.

Als we naar Jezus kijken, toch het voorbeeld van christenen, dan zie je dat hij absoluut niet met politiek bezig is.
Zelf zegt hij heel duidelijk: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.

Als
Jezus geconfronteerd wordt met een aantal Schriftgeleerden die hem
willen vangen in zijn woorden door hem een uitspraak te ontlokken over
het belasting betalen aan de keizer dan is Jezus ook helder: ‘Daarop zei
hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’

Met
deze uitspraken in gedachten zou het voor de gemiddelde christen
kristalhelder moeten zijn dat politiek bedrijven ‘not done’ is, een
christen herken je door het vreemdelingenschap in deze wereld, niet door
de identificatie ermee. Wil dit zeggen dat een gelovig mens zich niet
mag inzetten voor de goede zaak? Uiteraard wel maar dat hoeft niet via
de kanalen die ‘de wereld’ biedt en waaruit blijkt dat die vaak leiden tot
teleurstelling en verstrengeling van belangen.

Jezus moedigt
ons aan om individueel verantwoordelijkheid te nemen, voor elkaar. Om
niet te vertrouwen op logge organisaties en bastions van macht die vaak
alleen bezig zijn om het eigen bestaansrecht veilig te stellen en zich
inlaten met dubieuze wetsvoorstellen.

Als je wat wilt doen in
deze wereld lees dan de Bergrede erop na – Matteus 5 – en verbaas je
over de rigoureuze en hoge eisen die Jezus stelt aan mensen die zeggen hem te
volgen. Een bekend voorbeeld is zijn oproep om uit te lenen en niet
terug te vragen of te bidden voor je vijanden. Hij belooft dat we in
onze wandel met Hem, gesteund worden door de heilige Geest en daardoor
het goede zullen doen.
Hiervoor is geen politieke partij nodig maar een simpele overgave en vertrouwen op Hem.