In de Bijbel (Exodus 20 OT) kun je lezen dat Mozes de tien geboden of ‘woorden’ ontvangt van God op de berg Sinai. Het is een indrukwekkende gebeurtenis, Mozes gaat alleen de berg op en zijn volk waarmee hij door de woestijn trekt naar het Beloofde land, wacht. Ze mogen de berg niet naderen en zelfs niet aanraken. God heeft Mozes al aangekondigd dat Hij hem gaat ontmoeten. De ontmoeting wordt voorafgegaan door ‘bazuingeschal’ en vuur. Er hangt een grote wolk boven de berg, God is aanwezig.

Mozes gaat de berg op en God praat met hem. Het is een vertrouwelijke ontmoeting, een heilige gebeurtenis. Het is niet zo dat je de indruk krijgt dat God en Mozes samen rond een houtvuur zitten en elkaar naderen als ‘mannen’ onder elkaar. God manifesteert zich in een wolk en als stem. Hij domineert de ontmoeting en Mozes ontvangt. Er is geen gelijke gezagsverhouding. De Allerhoogste heeft Mozes apart gezet voor deze taak en Mozes staat daarvoor open, gehoorzaamt …

In de Bijbel lees je dat God zich op verschillende manieren manifesteert: in een brandende bramenstruik, in een wolkenkolom, als vuur, in dromen, visioenen, door middel van zijn engelen en profeten en als stem.

In de tijd van de aartsvaderen Abraham, Isaak en Jakob hoorden die zijn stem en ze zagen engelen, God leek een vertrouwde omgang te hebben met deze mannen. Zoals bij Mozes ook het geval is. Soms zwijgt God heel lang en in de loop van de eeuwen spreekt hij dan weer door profeten en door Zijn Zoon, Jezus. Kenmerkend aan al de mannen en vrouwen die God naderde, is dat ze toegewijd waren en tegelijkertijd geen eigen invulling gaven aan de verwachting die ze koesterden. Ze wachtten af wat de Ongeziene ging doen in hun leven en deden gewoon hun ding

Er zijn mensen die beweren dat de Bijbel het enige communicatiemiddel is van de Almachtige maar daarmee sluit je zijn werkzame kracht, de heilige Geest, buiten. Het zou heel saai en weinig inspirerend zijn als je alleen de Bijbel hebt om iets te ervaren van God. Een mens moet voelen en ervaren, God wil ervaren worden dat zie je ook in al de verhalen over hem en zijn wandel met mensen. Gebed is spreken tot hem en een beroep doen op zijn werkzame kracht. God gebruikt dromen en visioenen en soms kan een eenvoudig mens iets
tegen je zeggen en je weet, dit is geïnspireerd door de heilige Geest.

Er gebeurt iets door gebed, we zetten de Hemel in beweging. De Aanwezige is echter degene die bepaald hoe en waarom ons gebed verhoord wordt. We mogen vragen en zullen ontvangen maar wel naar Zijn wil. Ook dat is in ons ego-tijdperk vaak moeilijk te verteren. Wij willen zelf ‘in control’ zijn, God mag zich er pas mee bemoeien als we het zelf even niet meer weten …

Maar terug naar de tien geboden. God geeft die geboden om het volk een richtlijn te geven waarlangs ze kunnen leven en daarmee Hem en de naaste eren. De tien geboden zijn aangevuld met heel veel andere ge- en verboden die het fundament vormen van het religieuze jodendom, ‘de Wet’. De tien geboden zijn ook belangrijk voor christenen en onze westerse cultuur en wetgeving zijn mede geïnspireerd door deze joods-christelijke geboden.

Het allerbelangrijkste naast alle ge- en verboden is misschien wel de volgende uitspraak:

“Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de hele wet vervuld.”(uit Romeinen 13:8 NT te herleiden tot Levitucus 19:18 OT en in Matteus 5:43 NT, geciteerd door Jezus)

Hieronder de tien geboden in vereenvoudigde vorm:

1. En omdat Ik jullie God ben, mag je geen andere goden dienen.
2. Je mag van Mij geen beeld maken, en ook niet iets anders bedenken en dat
aanbidden, daarvoor buigen, want Ik ben de HERE, jullie God. Ik
verdraag zoiets niet. Ik zal straffen wie daarmee begint en daarmee
doorgaat. Maar wie Mij dient, wie van Mij houdt en doet wat Ik zeg, die
zal Ik liefhebben.
3. Gebruik Mijn Naam niet zomaar. Zeg niet zomaar “God”, vloek niet.
Maak Mijn Naam niet te schande door wat je zegt of doet. Ik zal straffen
wie dat toch doet.
4. Zes dagen werken is genoeg. De zevende dag is een dag van rust en feest
voor Mij, de HERE, jullie God. Op de zevende dag mag je rusten van je
werk, dat heb Ik, de HERE, ook gedaan toen Ik de wereld schiep.
5. Je moet je vader en moeder in ere houden. Dan zal het goed met je gaan.
6. Pleeg geen moord.
7. Pleeg geen overspel.
8. Steel niet.
9. Verspreid geen onwaarheden over iemand.
10. Wees tevreden met wat je hebt en wees niet jaloers op het bezit van een ander.