Als je het geloof in God wilt uitleggen dan is dat niet altijd even eenvoudig. Je kunt gaan afdwalen en het standpunt gaan uitleggen van je gemeente of een heel afstandelijk verhaal beginnen over wie Jezus volgens jou was. Of je gaat jezelf verdedigen om vooral te laten zien dat het christelijk geloof niet achterlijk of achterhaald is …

Maar als we naar Jezus kijken dan is de boodschap die hij had toen hij zijn prediking begon heel simpel: “Bekeert u want het Koninkrijk van God is nabij.”

Bekeren betekent in deze context dat je tot inzicht komt en inkeer. Je begrijpt dat je leven zonder God, nergens toe leidt. Dat je dwaalt.
In het ego-tijdperk waarin we nu leven is dat voor veel mensen moeilijk om te erkennen. Er wordt in onze maatschappij gewezen op ons eigen potentieel en hoe we dat volledig moeten inzetten voor onze eigen doelen en ontplooiing. Wij moeten tot ons recht komen en het ‘gaan maken.’

Op sites als Facebook zie je duizenden kleine koninkrijkjes met prinsjes en prinsesjes die het belangrijk vinden om hun ‘aanhang’ duidelijk te maken hoe geweldig hun leven is. Vaak doet het denken aan de tovenaar uit de film de Wizard of Oz. Als het doek letterlijk valt, dan zie je dat de man zich met een lichtprojectie heel groot en indrukwekkend maakte maar in feite maar een simpele man is als zijn ‘hulpmiddelen’ hem in de steek laten.

Wie zijn wij als onze FB-pagina even uit de lucht is of de smartphone het laat afweten? En we geconfronteerd worden met de stilte en de levensvragen die diep in onszelf verborgen liggen en antwoord vragen?

Jezus zegt daarop: ” Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel.”

Wat een uitnodiging! Ik mag rusten bij Jezus mijn eigen ego loslaten en bij hem mijn vragen neerleggen. Word ik dan passief en sloom? Nee, mijn leven zal een richting krijgen die ingegeven is door de Allerhoogste meer dan dat is eigenlijk niet nodig.