Werkgroep Rozenhart richt zich op de essentie van de boodschap van Jezus: Liefde.

Als individu maar ook samen, kun je nadenken en praten over de volgende uitspraak van Jezus:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Door de christenheid is deze boodschap vaak gebruikt als verdediging van het eigen gelijk: niemand komt tot God de Vader dan door Jezus. Maar als de boodschap van Jezus liefde is, dan kan je deze uitspraak ook als volgt lezen.

Liefde is de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Liefde.

In die context wordt de boodschap van Jezus begrijpelijker, ruimer en toegankelijk voor iedereen die zich verbonden met hem weet, of je nu wel of niet naar een kerk gaat wel of geen christen bent.

Werkgroep Rozenhart wil ook dieper ingaan op de betekenis van het teken van de Mensenzoon, (Mattheus 24:30 – NT) en wat het teken voor boodschap heeft voor de wereld waarin we nu leven.

Ieder mens heeft de individuele verantwoordelijkheid om na te denken over de betekenis van liefde en waarheid in zijn leven. Gezamenlijk kun je daar verder op ingaan. Werkgroep Rozenhart vindt beide benaderingen belangrijk omdat je in relatie vaak ontdekt wat je werkelijk denkt en waar je voor staat en als individu je eigen verantwoordelijkheid hebt voor de plek die je in deze wereld inneemt.