Hij trok rond in heel Galilea, terwijl hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk, en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas. Zij faam drong door tot in heel Syriƫ, en ze brachten alle zieken bij hem, die gekweld werden door allerlei ziekten en pijnen, mensen die bezeten waren door demonen, lijders aan vallende ziekte en verlamden, en hij genas hen.

Stel dat je in Rotterdam woont en je hoort over iemand in Amsterdam die door handoplegging jouw hoofdpijn, depressie of vage klachten weg kan nemen. Het schijnt ook een persoon te zijn die spreekt over een betere wereld en vol wijsheid en liefde mensen toespreekt en hoop geeft. Misschien denk je, ‘Duh, het zal wel een of andere goeroe zijn, laat maar!’ Maar het kan ook zijn dat je nieuwsgierigheid en hoop op genezing het winnen van de twijfel en je de trein pakt of in de auto stapt om die man of vrouw te ontmoeten.

Jezus leefde in een tijd waar regelmatig een ‘messias’ (gezalfde van God), opstond. Toen Jezus zijn werk begon was hij voor sommigen ook weer een van die messiassen maar niet De messias. Veel religieuze joden geloven ook vandaag dat de echte messias nog moet komen en dat Jezus hooguit een wijze rabbi (religieuze leermeester) was. Maar dit even terzijde … Voor velen was hij wel de Messias omdat hij genas, wonderen deed, hoop gaf, sprak over een nieuwe wereld: het koninkrijk van God.

Wat Jezus vooral bijzonder maakte, waren zijn liefde en wijsheid. Zijn vermogen om naast de mens te staan, nieuwe hoop en leven te schenken. Mensen stuurde hij vaak weg als ze genazen waren met de woorden: ” Ga heen, je geloof heeft je gered.” Met andere woorden: Jezus bood iets aan maar de ontvanger was minstens zo belangrijk. Iemand genas, ontving vergeving door zijn of haar geloof. Niet omdat Jezus ergens toe dwong of zich opdrong. Het was de keuze van de man of vrouw die naar hem toekwam om te ontvangen wat hij te bieden had, in geloof en vertrouwen. Een vrije gift, wie kan dat nu weigeren?
En je hoeft er niet eens de trein voor te pakken, alleen je hart voor hem te openen. Hier en nu.