Vaak denk ik dat mensen weten wie Jezus is. Dat hij niet zomaar een boodschap had, maar een boodschap van verzoening en liefde. Van redding en nieuw leven. Het blijft een verbluffende boodschap. Maar relatief weinig mensen kennen het verhaal van deze bijzondere man die de wil van God, een gezicht gaf op aarde.

Het klinkt heel groot en het is ook groot, maar Jezus is heel dichtbij. Omdat hij een man is die het hart van mensen aanspreekt. En dan open je je hart of je sluit het. Wie kan zijn hart sluiten voor een boodschap van liefde?

Hij begon zijn boodschap met de woorden “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!”

Tot inkeer komen, bij jezelf stilstaan en zien wat er aan je leven en houding veranderen kan, daar komt het op neer. Hoe sta je in het leven, denk je weleens na over wat echt belangrijk is en wie is God?

Wat is het koninkrijk van de hemel? Het is een koninkrijk wat zichtbaar en onzichtbaar is. ‘Zichtbaar’ door de keten van mensen die de wil van God zoeken, de liefde en rechtvaardigheid en onzichtbaar omdat het een mysterie is, zoals God ook een mysterie is.

Wie wil niet deel uitmaken van een koninkrijk van de hemel? Een rijk wat niet wordt beheerst door status, geldzucht of hoogmoed, maar toegang zoekt tot ons hart. De plek waar alles ontstaat en vorm krijgt.

Wat beheerst jouw hart?