'Ik geef jullie een nieuw gebod dat jullie elkaar liefhebben'

Maand: december 2012

Faam

Hij trok rond in heel Galilea, terwijl hij in hun synagogen onderricht gaf, de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk, en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas. Zij faam drong door tot in heel Syriƫ, en ze brachten alle zieken bij hem, die gekweld werden door allerlei ziekten en pijnen, mensen die bezeten waren door demonen, lijders aan vallende ziekte en verlamden, en hij genas hen.

Stel dat je in Rotterdam woont en je hoort over iemand in Amsterdam die door handoplegging jouw hoofdpijn, depressie of vage klachten weg kan nemen. Het schijnt ook een persoon te zijn die spreekt over een betere wereld en vol wijsheid en liefde mensen toespreekt en hoop geeft. Misschien denk je, ‘Duh, het zal wel een of andere goeroe zijn, laat maar!’ Maar het kan ook zijn dat je nieuwsgierigheid en hoop op genezing het winnen van de twijfel en je de trein pakt of in de auto stapt om die man of vrouw te ontmoeten.

Jezus leefde in een tijd waar regelmatig een ‘messias’ (gezalfde van God), opstond. Toen Jezus zijn werk begon was hij voor sommigen ook weer een van die messiassen maar niet De messias. Veel religieuze joden geloven ook vandaag dat de echte messias nog moet komen en dat Jezus hooguit een wijze rabbi (religieuze leermeester) was. Maar dit even terzijde … Voor velen was hij wel de Messias omdat hij genas, wonderen deed, hoop gaf, sprak over een nieuwe wereld: het koninkrijk van God.

Wat Jezus vooral bijzonder maakte, waren zijn liefde en wijsheid. Zijn vermogen om naast de mens te staan, nieuwe hoop en leven te schenken. Mensen stuurde hij vaak weg als ze genazen waren met de woorden: ” Ga heen, je geloof heeft je gered.” Met andere woorden: Jezus bood iets aan maar de ontvanger was minstens zo belangrijk. Iemand genas, ontving vergeving door zijn of haar geloof. Niet omdat Jezus ergens toe dwong of zich opdrong. Het was de keuze van de man of vrouw die naar hem toekwam om te ontvangen wat hij te bieden had, in geloof en vertrouwen. Een vrije gift, wie kan dat nu weigeren?
En je hoeft er niet eens de trein voor te pakken, alleen je hart voor hem te openen. Hier en nu.

Vissers

Toen Jezus zijn werk begon, riep hij zijn apostelen. Het waren eenvoudige en hardwerkende mensen, vissers.

Jezus zei toen hij ze tegemoet liep: “Kom achter mij aan, en ik zal jullie vissers van mensen maken.”

Simon (later Petrus) en Andreas en ook Zebedeus en Johannes, lieten hun netten en boot achter en gingen met Jezus mee.

Dit is een enorme stap die ze zomaar zetten, ze gaan niet met hem in discussie over hun inkomsten, hun werktijden en dat ze eigenlijk toe zijn aan de volgende maaltijd. Evenmin geven ze aan dat ze eerst met hun familie moeten overleggen of ze wel met Jezus mee kunnen gaan.
Ze gaan gewoon mee en worden de ‘inner circle’ rond Jezus. Mannen, in totaal 12 die hij onderricht geeft en vertrouwt en later voegen zich daar vrouwen bij zoals de bekende Maria uit Magdala.

Ze trekken met hem rond en zijn getuigen van zijn leer, genezingen en wonderen en worden ook zelf toegerust om te genezen en wonderen te doen. Om mensen voor het koninkrijk te winnen. En te laten zien dat God een levende God is en omziet naar zijn schepping. Onder de mensen is.

In deze tijd kan je veilig naar een kerk gaan (tenminste in het Westen) en kan je wekenlang en misschien wel jarenlang naar preken over Jezus luisteren. Je kan nog eens nadenken bij een kop koffie of je je wel bekeren wil, of toch liever je eigen ding blijft doen …

Hoe anders ging het bij de apostelen en eerlijk is eerlijk: zij waren bij Hem, stonden in contact met hem en konden in alles delen. Toch was hun weg niet makkelijk: er was ook veel weerstand onder mensen tegen Jezus en zijn leer en uiteindelijk zijn alle apostelen, op Johannes na, en veel volgelingen, net als hun meester, vervolgd …

Toch kozen deze mensen en velen met hen en na hen om Jezus te volgen omdat de prijs die ervoor betaald moest worden niet opwoog tegen de beloning: bevrijding en vrede misschien niet altijd uiterlijk maar wel innerlijk.

Wie is hij

Vaak denk ik dat mensen weten wie Jezus is. Dat hij niet zomaar een boodschap had, maar een boodschap van verzoening en liefde. Van redding en nieuw leven. Het blijft een verbluffende boodschap. Maar relatief weinig mensen kennen het verhaal van deze bijzondere man die de wil van God, een gezicht gaf op aarde.

Het klinkt heel groot en het is ook groot, maar Jezus is heel dichtbij. Omdat hij een man is die het hart van mensen aanspreekt. En dan open je je hart of je sluit het. Wie kan zijn hart sluiten voor een boodschap van liefde?

Hij begon zijn boodschap met de woorden “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!”

Tot inkeer komen, bij jezelf stilstaan en zien wat er aan je leven en houding veranderen kan, daar komt het op neer. Hoe sta je in het leven, denk je weleens na over wat echt belangrijk is en wie is God?

Wat is het koninkrijk van de hemel? Het is een koninkrijk wat zichtbaar en onzichtbaar is. ‘Zichtbaar’ door de keten van mensen die de wil van God zoeken, de liefde en rechtvaardigheid en onzichtbaar omdat het een mysterie is, zoals God ook een mysterie is.

Wie wil niet deel uitmaken van een koninkrijk van de hemel? Een rijk wat niet wordt beheerst door status, geldzucht of hoogmoed, maar toegang zoekt tot ons hart. De plek waar alles ontstaat en vorm krijgt.

Wat beheerst jouw hart?

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén