Er is veel aandacht voor het christelijk geloof en vaak, al dan niet terecht, minder positief. Het wordt vooral in verband gebracht met de weerstand tegen het homohuwelijk, de rooms katholieke kerk en foute priesters, benepenheid, wereldvreemdheid en alles wat niet meegaat in het zogenaamde seculiere ‘vrije denken’.

De moderne mens moet vooral onafhankelijk zijn en een eigen mening hebben die niet refereert aan enige afhankelijkheid van ‘God’. Dat iedere mens sowieso afhankelijk is, staat buiten kijf. We zijn zo afhankelijk als wat: van de bakker, de groenteman, de tandarts, dokter, ons inkomen en de zekerheid dat het gas- en licht ook vandaag gewoon aangaan. De mens is zo kwetsbaar dat we het niet lang zouden overleven zonder de simpelste basisbehoeften: onderdak, eten en drinken.

Toch is het grappig om te zien dat juist die mensen die zeggen een vrije geest te hebben, dit niet uitdragen. Er wordt door de nodige mensen heel afkerig gereageerd op bijbelvaste christenen omdat die zich niet inlaten met bepaalde normen die de cultuur waarin we leven ‘normaal’ vindt. Maar als men dan zo ‘vrijdenkend’ is, waarom dan niet over het feit dat iedereen anders in het leven staat? Leven en laten leven.

Jezus was niet benepen: hij zocht juist de mensen aan de rand van de samenleving, de hoeren, de oplichters, de marginalen. Niet omdat hij ze wilde bevestigen in hun positie maar omdat deze mensen openstonden voor zijn boodschap en niet zelfingenomen waren. Ze waren zich bewust van hun eigen kwetsbaarheid en voelden de liefde van God die hen uitnodigde om het oude en lege bestaan, achter zich te laten.

Wie heeft jou onlangs nog uitgenodigd om helemaal opnieuw met je leven te beginnen, je vrij te voelen van al je ‘shit’, schuld of zelfveroordeling? Wie wilde die rekening voor jou betalen … en zei daarbij dat je daarna echt vrij was, niet meer om hoefde te zien omdat liefde het enige was waar jij nu behoefte aan hebt, dat en de wens om eindelijk rust te ervaren. Jezus deed die uitnodiging en gaf zijn leven als losgeld voor velen.
Sla het evangelie er eens op na in een moderne bijbel vertaling en wordt misschien geraakt door zijn boodschap van liefde en rechtvaardigheid.